Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn về việc chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1

Đăng ngày: 18/07/2019
  ​Được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương từ năm 2009 (Thông báo số 307/TB-VPCP ngày 07/10/2009), tuy nhiên việc chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 tiến độ vẫn còn rất chậm,
 

Theo đại biểu Lê Ngọc Minh – Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Biên Hòa, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương từ năm 2009 (Thông báo số 307/TB-VPCP ngày 07/10/2009), tuy nhiên việc chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 tiến độ vẫn còn rất chậm, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh thông tin rõ nguyên nhân và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

a minh.jpg

Đại biểu Lê Ngọc Minh chất vấn tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh

Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn đại biểu HĐND tỉnh: Ngày 07/10/2009, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 307/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đồng ý về chủ trương chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị thương mại dịch vụ. Trên cơ sở đó, Tổng Công ty Sonadezi xây dựng phương án với hình thức đầu tư là thành lập Công ty cổ phần làm chủ đầu cấp 1, Tổng công ty sonadezi là cổ đông nắm quyền chi phối, các doanh ghiệp có nhà máy trong khu công nghiệp phải di dời là nhà đầu tư thứ cấp.

a ha.jpg
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hồ Văn Hà trả lời chất vấn tại kỳ họp 10

Đến cuối năm 2017, Tổng Công ty Sonadezi hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh Đề án khắc phục ô nhiễm và chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1. Tuy nhiên, đến thời điểm này theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư và các quy định có liên quan, phương án thực hiện không còn phù hợp, kể cả việc giao Tổng Công ty Sonadezi là đơn vị chủ trì xây dựng nội dung đề án không còn phù hợp quy định pháp luật hiện tại.

Nguyên nhân chậm quá trình xây dựng đề án: Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - Thương mại – Dịch vụ và cải thiện môi trường là đề án chuyển đổi công năng khu công nghiệp đầu tiên trong cả nước, trong đó đề xuất có một số cơ chế, chính sách vượt quá khả năng cân đối hỗ trợ và thẩm quyền của tỉnh Đồng Nai. Vì vậy để triển khai đề án một cách khả thi, UBND tỉnh đã kiến nghị Trung ương cần có sự hỗ trợ của Nhà nước theo cơ chế đặc biệt với các cơ chế ưu đãi về đất đai, thuế, phí. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có cơ chế đặc thù của tỉnh chưa được được cấp Trung ương phê duyệt nên chưa đủ cơ sở để phê duyệt cơ chế tài chính đặc thù phục vụ di dời các cơ sở để thực hiện Đề án; Để có cơ sở xây dựng Đề án, các đơn vị phải thực hiện các bước khảo sát hiện trạng thực tế, kiểm đếm số liệu về các hộ dân và các Doanh nghiệp trong phạm vi dự án, lập hồ sơ đề án nên cần nhiều thời gian để thu thập thông tin, đánh giá tác động của dự án đốitình hình hình kinh tế xã hội và lao động.

Để đảm bảo theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư và các quy định có liên quan, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu về hình thức đầu tư, xem xét tính pháp lý để thống nhất phương án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnhc ó Văn bản số 169/BCS-UBND ngày 12/6/2019 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ưu tiên lựa chọn phương án thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất diện tích khu công nghiệp Biên Hòa 1 và triển khai Đề án trong thời gian sớm nhất. Trong đó cần thực hiện các bước: Trình Thủ tướng Chính phủ đưa Khu công nghiệp Biên Hòa 1ra khỏi quy hoạch Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; cân đối, bố trí nguồn vốn để đảm bảo công tác triển khai giải phóng mặt bằng (tạm tính khoảng 7.500 tỷ đồng); xây dựng cơ chế hỗ trợ di dời giải phóng mặt bằng, chi phí hỗ trợ đời sống người lao động và ổn định sản xuất, chi phí đào tạo nguồn nhân lực (khoảng trên 1.270 tỷ đồng), với số người lao động là trên 27.000 lao động (năm 2017).

Đây là một dự án đặc thù có quy mô lớn, liên quan đến nhiều cơ quan ban ngành, ảnh hưởng đến nhiều Doanh nghiệp và người dân, người lao động nên cần nhiều thời gian để triển khai thực hiện. Do đó, UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện Đề án, sớm di dời bàn giao mặt bằng để thực hiện đấu giá đất, dự kiến sẽ hoàn thành năm 2021.