Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đảng đoàn HĐND tỉnh: Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đăng ngày: 08/10/2017
   Đảng đoàn HĐND tỉnh xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy đảng, các ngành, các cấp và của cả hệ thống chính trị, do đó, đã tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương thức triển khai, quán triệt, thực hiện nhất quán các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông. ​
 

    Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Đảng đoàn đã ban hành Văn bản số 01/CV-ĐĐHĐND ngày 12/01/2017 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI), đề nghị Thường trực, Ban pháp chế HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa bổ sung vào chương trình giám sát hàng năm đối với việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn giao thông, kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, xử lý các thiếu sót, vi phạm trong thực thi công vụ của các cơ quan chức năng và có những kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông tại địa phương.

   Tại các kỳ họp HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua các Nghị quyết thường kỳ về mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh và giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công hàng năm góp phần tạo cơ sở pháp lý và tác động tích cực đến việc hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, công trình giao thông trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu cho người dân khi tham gia giao thông.
   Từ năm 2012 đến nay, các tổ chức HĐND tỉnh đã tổ chức 36 cuộc khảo sát, giám sát về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; kết quả thi hành Luật giao thông đường bộ, Luật giao thông đường thủy nội địa và xử phạt vi phạm hành chính đối với người có hành vi vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các huyện và tỉnh; giám sát tiến độ thực hiện dự án tuyến đường giao thông và giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông…Qua đó, đã có những kiến nghị phù hợp, giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế, tồn tại và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
   Qua các đợt tiếp xúc cử tri, HĐND tỉnh đã tiếp nhận tổng cộng 510 ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực an toàn giao thông như: việc phân tuyến, phân làn giao thông chưa hợp lý gây bất tiện cho người dân khi lưu thông, một số tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng, chưa được lắp hệ thống mương thoát nước, đèn chiếu sáng; chất lượng một số công trình thoát nước đã xuống cấp gây ngập úng vào mùa mưa;…Các ý kiến, kiến nghị trên đều đã ​được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh để xem xét, giải quyết trả lời và thông tin đến cử tri theo quy định.
   Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp nhận 155 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân về các nội dung như: phản ánh về tình trạng xe quá tải, chạy quá tốc độ trên các tuyến đường; kiến nghị liên quan đến việc quy hoạch các tuyến đường giao thông nông thôn; việc thu hồi đất để thực hiện các công trình giao thông; khiếu nại việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và kết quả, quá trình điều tra, giải quyết đối với các vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người… Các vụ việc trên đều được Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và theo dõi giám sát việc giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên theo quy định.
    Thông qua kết quả khảo sát, giám sát, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã có một số kiến nghị như: đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đối với một số hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa được quy định chế tài xử phạt hoặc chế tài chưa đủ sức răn đe để kiến nghị đến các Bộ, ngành liên quan xem xét, điều chỉnh, bổ sung phù hợp và UBND các cấp và các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân trong lĩnh vực an toàn giao thông.
    Trong thời gian tiếp theo, Đảng đoàn tiếp tục lãnh đạo HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông qua các hoạt động xây dựng và ban hành Nghị quyết, khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

 

       Ngọc Diệp