Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đảng đoàn HĐND tỉnh: tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Đăng ngày: 05/02/2018
      Thực hiện kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, với chức năng nhiệm vụ của mình, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo Thường trực, các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ theo thẩm quyền, qua đó đã tác động tích cực đối với công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. ​

 

   Đảng đoàn HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 27-KH/ĐĐHĐND ngày 01/3/2017 để làm cơ sở triển khai thực hiện. Nội dung kế hoạch đã xác định cụ thể những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng đoàn trong việc tổ chức, triển khai lãnh đạo HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phát huy, vai trò trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công. 
    Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo tổ chức thành công 02 kỳ họp thứ 4 và thứ 5 HĐND tỉnh, biểu quyết thông qua các nghị quyết liên quan đến ​các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội​, quốc phòng - an ninh của tỉnh; quy định mức trợ cấp đối với Trưởng các đoàn thể ở ấp (khu phố) và kinh phí hoạt động cho Tổ nhân dân; quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố); quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh nhằm tổ chức xây dựng các lực lượng trên phù hợp về số lượng, nâng cao về chất lượng và động viên tinh thần cho các lực lượng trên làm tốt nhiệm vụ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.
  Trong năm 2017, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát, giám sát 24 cuộc khảo sát, giám sát có nội dung liên quan đến lĩnh vực pháp chế như: việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh năm 2016 và quý I năm 2017 do HĐND tỉnh chuyển; giám sát, khảo sát 100% việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh trong đó có các nội dung liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương; giám sát công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; công tác phòng chống cháy nổ; việc giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm của TAND tỉnh; công tác thi hành án dân sự; việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về ti phạm, kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh; công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ; khảo sát, giám sát theo 02 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân;…Thông qua hoạt động giám sát, Đảng đoàn lãnh đạo Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh có những kiến nghị nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế của các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát; đồng thời, kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
  Lãnh đạo, chỉ đạo các đại biểu HĐND tỉnh nâng cao hiệu quả trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, qua đó kết hợp với việc đổi mới, nội dung, hình thức, tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật, nghị quyết của HĐND và vận động nhân dân cùng thực hiện. Ngoài ra, Đảng đoàn đã lãnh đạo HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND về chế độ chính sách cho các lực lượng trên - lực lượng chủ chốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.
 Trong thời gian tiếp theo, Đảng đoàn HĐND tỉnh tiếp tục triển khai, quán triệt, thực hiện nhất quán chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh, về phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đã đề ra; lãnh đạo Đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là những thông tin, vụ việc tiêu cực, tham nhũng, có hành vi, dấu hiệu vi phạm pháp luật; kịp thời chuyển đến các cơ quan thẩm quyền xem xét xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật; đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND, giám sát theo chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm, các cơ quan tiến hành hoạt động tư pháp;  tập trung thực hiện tốt hoạt động giám sát đối với công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các đơn, thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, bức xúc, gây phiền hà cho người dân; giám sát việc thực hiện các kiến nghị, khiếu nại của nhân dân, góp phần phòng ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

 

   Ngọc Diệp