Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Đăng tải thông báo tuyển dụng công chức trên Cổng thông tin điện tử

Đăng ngày: 07/08/2019
​Ngày 14/5/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
 

​Theo đó, thông báo tuyển dụng công chức phải được đăng tải trên Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử của cơ quan tuyển dụng. Mặt khác, thông báo tuyển dụng cũng phải được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan tuyển dụng công chức và được đăng tải trên ít nhất một phương tiên thông tin đại chúng như: báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình…

Bên cạnh đó, Quyết định còn quy định, thông báo triệu tập thí sinh dự thi phải được gửi cho thí sinh trước ngày thi tối thiểu 15 ngày. Trên thông báo phải ghi rõ thời gian, địa điểm làm thủ tục dự thi; lệ phí thi; thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có); thời gian, địa điểm tổ chức thi, hình thức thi, các vòng thi, phần thi, môn thi…

Đối với việc tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức được sửa đổi bao gồm:

Các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên: Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên chức từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên (không kể thời gian tập sự); Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu, đã có thời gian công tác từ đủ 05 năm (60 tháng) trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) hoặc làm công tác cơ yếu, tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng chính thức vào quân đội, công an hoặc tại các tổ chức của lực lượng cơ yếu.

Các trường hợp đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý điều động, luân chuyển (không thuộc trường hợp giải quyết chế độ thôi việc) đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Đối với trường hợp được tiếp nhận công chức để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòngtrở lên thì quy trình tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển được thực hiện đồng thời với quy trình về công tác bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

Kiếm Long