Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22-NQ/TW về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đăng ngày: 25/06/2018
​Thực hiện Nghị quyết 22 ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chú trọng lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng làm tốt công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trước đây Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai có hơn 80 tổ chức cơ sở Đảng với khoảng 3 ngàn đảng viên. Sau khi Nghị quyết 22 ra đời, Ban Thường vụ Đảng ủy khối sắp xếp lại mô hình tổ chức, đến nay còn 75 tổ chức với 5 loại hình: đơn vị sự nghiệp; cơ quan; trường học, bệnh viện ngoài công lập; cơ quan báo chí và hội quần chúng, trong đó loại hình cơ quan hành chính chiếm số đông. Để thực sự nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động, trọng tâm là giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Việc học tập phù hợp từng đối tượng, nếu đơn vị nào đông đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cử báo cáo viên trực tiếp xuống truyền đạt nghị quyết và bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị cho đảng viên. Bên cạnh đó, công tác giáo dục truyền thống cách mạng được nhiều cơ quan, đơn vị trong khối quan tâm. Đảng viên Nguyễn Văn Tuấn, Chi bộ 8 Đảng bộ Trường đại học Lạc Hồng, cho hay vào các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, Đảng ủy nhà trường thường tổ chức các hoạt động về nguồn, qua đó khơi dậy tinh thần yêu quê hương, đất nước, động viên ý chí phấn đấu, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Thực hiện Nghị quyết 22, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh còn tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian qua Đảng ủy khối còn hướng dẫn các chi bộ sinh hoạt chuyên đề, yêu cầu 1 lần/quý nhằm khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt chi bộ đồng thời phân công đảng ủy viên và chuyên viên các ban của Đảng ủy khối, dự sinh hoạt chi bộ cơ sở, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; chỉ ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục. Trong 10 năm qua, phân tích chất lượng đảng viên hàng năm ở Đảng bộ khối cho thấy trung bình có trên 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên và dưới 1% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tục.


29541901_2032792603644530_8363863684090429440_n.jpg
Từ năm 2008 đến nay toàn đảng bộ phát triển được 3.672 Đảng viên, nguồn trung kiên một phần từ các tổ chức đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc khối.

Công tác phát triển đảng viên được Đản ủy khối quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt, xem đây là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá xếp loại tổ chức đảng vào cuối năm. Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy khối chỉ đạo các cấp ủy cư sở rà soát nguồn trung kiên, xây dựng kế hoạch công tác phát triển đảng viên mới,giao chỉ tiêu cụ thể đến từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc để phấn đấu thực hiện; chỉ đạo các đoàn thể chính trị- xã hội thông qua các hoạt động phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở để phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú giới thiệu với chi bộ tạo nguồn phát triển đảng viên. Chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng nguồn trung kiên về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, xã định đúng đắn động cơ phấn đấu vào Đảng; kết quả từ năm 2008 đến nay Đảng bộ khối đã kết nạp được 3.672 đảng viên. Quá trình xem xét kết nạp người vào đảng luôn coi trọng chất lượng và thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định của điều lệ Đảng. Đảng viên mới được kết nạp đều có động cơ phấn đấu đúng đắn, có nhận thức tốt về mục tích, lý tưởng của Đảng, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức lối sống lành mạnh, quan tâm xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác, đều được cơ quan, đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hàng năm, gương mẫu trước quần chúng, phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên.

Kim Chung​