Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đánh giá chung về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW và phương hướng

Đăng ngày: 14/07/2019
​Đối tượng chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn hầu hết là lãnh đạo các sở ngành, địa phương trong tỉnh nên việc triển khai, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu, nại tố cáo được thuận lợi.

    Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của đồng chí Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh và các thành viên Đảng đoàn là Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh chuyên trách, công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của HĐND tỉnh đã đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra, bám sát các quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Nghị quyết 759/2014/UBTVQH. Trong các buổi tiếp công dân, các đại biểu HĐND tỉnh đã thuyết phục, giải thích, tuyên truyền đến công dân các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức của công dân khi thực hiện khiếu nại, tố cáo, góp phần hạn chế phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, đông người.
    Qua theo dõi báo cáo kết quả giải quyết đơn thư của công dân do HĐND tỉnh chuyển đến trong thời gian qua, đã có các trường hợp đơn thư của công dân sau khi được HĐND tỉnh chuyển, các cơ quan có thẩm quyền đã xem xét, kịp thời khắc phục những sai sót trong quá trình giải quyết. Một số vụ, việc sau khi được hướng dẫn, giải thích cụ thể các quy định của pháp luật, công dân đã tự nguyện rút đơn khiếu nại, tố cáo.
    Một số công dân sau khi nhận được kết quả giải quyết đã gửi thư cảm ơn gửi Thường trực HĐND tỉnh do đã xử lý kịp thời để cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đảm bảo lợi ích của người dân.
    Trong mối quan hệ giữa các cơ quan cấp tỉnh, năm 2015, tại báo cáo tự kiểm tra thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW (số 27 -BC/ĐĐHĐND ngày 10/4/2015), Đảng đoàn HĐND tỉnh đã kiến nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân là đầu mối giữa các cơ quan tiếp công dân thường xuyên; xác định cơ chế phối hợp và xây dựng phương thức trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các Văn phòng tham mưu giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh để công tác tiếp nhận, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân đạt hiệu quả cao nhất. Nội dung này đã được tiếp thu, thực hiện tạo mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan từ đó tạo thuận lợi và góp phần nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
    Bên cạnh những kết quả đạt được, qua giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, các tổ chức của HĐND đánh giá còn những hạn chế: Công tác tiếp công dân ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Một số cán bộ phụ trách tham mưu tiếp công dân, xử lý đơn thư còn hạn chế về trình độ và năng lực chưa đáp ứng được các yêu cầu chính đáng của người dân. Hệ thống phần mềm tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại tố cáo chưa hiệu quả, cập nhật chưa thường xuyên, kịp thời gây khó khăn trong việc tra cứu thông tin liên quan.
     Có một số trường hợp công dân gửi đơn đến nhiều cơ quan, đơn vị, dẫn đến tình trạng 01 đơn nhưng nhiều cơ quan cùng chuyển và quan điểm xử lý của các cơ quan lại khác nhau, từ đó tạo áp lực cho đơn vị tiếp nhận và giải quyết đơn khi phải rà soát, trả lời nhiều lần, nhiều đơn vị trong cùng một vụ việc.
    Việc giải quyết, trả lời của các cơ quan có thẩm quyền một số vụ việc còn kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm gây bức xúc cho người dân, chưa có báo cáo tiến độ giải quyết và những khó khăn, vướng mắc đến HĐND tỉnh để nắm thông tin, theo dõi kết quả giải quyết thông tin đến công dân.
    Phương hướng, giải pháp thời gian tới, HĐND tỉnh sẽ thực hiện một số nội dung như sau:
    - Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, tìm tòi phương thức đổi mới phù hợp, có hiệu quả nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW trong hoạt động HĐND tỉnh.
    - Tăng cường hoạt động tiếp công dân và chú trọng trong việc xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo; đặc biệt, chú trọng giám sát các đơn, thư khiếu nại, tố cáo về những hành vi tham nhũng, lãng phí và lãnh đạo việc theo dõi các kiến nghị sau giám sát, lưu ý những vụ việc liên quan đến cải cách hành chính, thực thi công vụ của cán bộ, công chức.
     - Tổ chức cho các đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ để  ghi nhận những ý kiến, nguyện vọng của cử tri và kịp thời xử lý những vấn đề cử tri phản ánh; thông tin kết quả để cử tri biết và cùng giám sát với đại biểu HĐND tỉnh.
    - Tiếp tục phát huy vai trò của các thành viên Đảng đoàn HĐND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động HĐND. Có định hướng và lãnh đạo kịp thời đối với các hoạt động của HĐND tỉnh.
    - Tăng cường hoạt động giám sát của các đại biểu HĐND tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp.
     - Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch và kiểm soát việc công khai minh bạch tài sản; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm đảm bảo việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, kịp thời ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí xảy ra.

 ​Nguyễn Thị Oanh