Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đánh giá của đại biểu về hoạt động sản xuất công nghiệp và sản xuất nông, lâm, thủy sản

Đăng ngày: 28/07/2018
Thực hiện chương trình khuyến công, tỉnh đã ban hành kế hoạch tuy nhiên chưa đạt mục tiêu đề ra tăng trưởng công, nông ghiệp nông thôn bình quân/năm là 11-12 % mà chỉ đạt 5,53%. ​

     Từ năm 2018-2020 chỉ tiêu phấn đấu khá lớn. Còn hạn chế trong công tác phối hợp tuyên truyền về chính sách, các doanh nghiệp tiếp cận còn hạn chế, chủ yếu doanh nghiệp nắm thông tin qua doanh nghiệp. Theo quy định, có rất nhiều nội dung nhưng tỉnh chưa thực hiện như hỗ trợ chuyển giao công nghệ, lãi suất vốn vay... công tác phối hợp của Sở Công thương chưa chặt chẽ. Đại biểu kiến nghị cần có đánh giá lại kết quả thực hiện trong thời gian qua, triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các nội dung hỗ trợ cho phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp và điều chỉnh chương trình cho khả thi.


   chan nuoigiacam.JPG
Chăn nuôi gia cầm tại hộ gia đình

   Bên cạnh đó, đại biểu nhất trí với đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ. Đại biểu phân tích thêm, việc đầu tư, di dời các hộ chăn nuôi vào khu quy hoạch tập trung còn nhiều khó khăn về giá đất, cơ sở hạ tầng, việc phải đảm bảo các quy trình, quy chuẩn theo quy định do đó, cần phải có vốn lớn để đầu tư. Tuy nhiên, vốn ưu đãi hiện nay chưa tiếp cận được, phải vay vốn thương mại với lãi xuất cao; mặt khác tài sản thế chấp còn hạn chế nên vốn vay cũng không được nhiều. Do đó, đại biểu đề nghị: Cần hỗ trợ di dời, hỗ trợ giao thông, triển khai vốn vay ưu đãi để chuyển cơ sở nhỏ lẻ vào vùng chăn nuôi tập trung. Bên cạnh đó, để đảm bảo các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ di dời vào vùng tập trung phải có giải pháp quản lý chặt việc cấp phép để các hộ này không thể chăn nuôi tự do ngoài vùng quy hoạch.
    
Nông nghiệp của tỉnh phát triển và đạt kết quả nhất định, tuy nhiên còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục thực hiện. Đề nghị có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành có liên quan, từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm (đặc biệt là ngành công thương phải nghiên cứu nhu cầu của thị trường để định hướng cho ngành nông nghiệp sản xuất sản phẩm đảm bảo chất lượng). Tiếp tục phối hợp các sở, ngành và địa phương có liên quan triển khai xây dựng các dự án cánh đồng lớn theo quy hoạch đã được phê duyệt; sản xuất hàng hóa có chất lượng cao đáp ứng với nhu cầu người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

Nguyễn Thị Oanh