Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 HĐND tỉnh

Đăng ngày: 12/07/2018
​Ngày 04/7/2018, ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kỳ họp thứ 6 về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của HĐND tỉnh.​

Theo đánh giá tại báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2018, các hoạt động của HĐND tỉnh đảm bảo thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Thường trực phát huy vai trò trách nhiệm trong điều hòa, phối hợp và đôn đốc hoạt động các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. 

chu hung ky hop 2.jpg
Ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6

Hoạt động giám sát chuyên đề được triển khai theo chương trình và phát sinh theo tình hình thực tiễn của địa phương với 75 cuộc khảo sát, giám sát về 29 nội dung đã được Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức (tăng 8,7% số cuộc và 11,5% số nội dung so với cùng kỳ năm 2017).  Đồng thời, các tổ chức của HĐND tỉnh đã chú trọng giám sát các vấn đề phát sinh trong thực tiễn đặc biệt là giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, qua đó, việc giải quyết, trả lời khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cử tri và công dân qua giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cơ bản đã được đồng thuận. Ngoài ra, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh giám sát thường xuyên việc thực hiện các lời hứa chất vấn, từ đó đảm bảo hiệu quả của chất vấn. 

chu tuan giam sat sua.JPG 
 Thường trực HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện "Đề án sữa học đường" trên địa bàn huyện Tân Phú
 

Công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư được thực hiện theo quy định; kịp thời ghi nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của công dân, cử tri và thông tin đến công dân, cử tri kết quả giải quyết, trả lời. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp 28 lượt công dân và tiếp nhận, xử lý 270/270 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri 02 đợt sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh lồng ghép với tiếp xúc cử tri nơi cư trú; qua đó, đã tổng hợp và chuyển 88 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp Trung ương đến Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan để chỉ đạo xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri. 

chu cuong TXCT BH123.jpg 
Ông Nguyễn Phú Cường - Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 tại phường Bửu Hòa - thành phố Biên Hòa

Những kiến nghị, đề xuất của UBND tỉnh giữa hai kỳ họp đều được Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét và cho ý kiến kịp thời, phù hợp với các quy định của pháp luật về thẩm quyền, quy trình, qua đó tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh tại địa phương. Kết quả, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất 12/18 nội dung theo đề nghị của UBND tỉnh, gồm 10 nội dung lĩnh vực kinh tế - ngân sách, 01 nội dung lĩnh vực văn hóa - xã hội và 01 nội dung lĩnh vực pháp chế; chưa thống nhất đối với 06 nội dung do không đúng thẩm quyền, chưa đảm bảo cơ sở pháp lý hoặc đã được quy định trong nghị quyết của HĐND tỉnh.

Công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện luôn được chú trọng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Tại kỳ họp thứ 6, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018.

​Tuyết Anh