Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Đăng ngày: 02/08/2019
​Thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ chính trị và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã xác định rõ và thực hiện đầy đủ vai trò của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo HĐNDthực hiện thẩm quyền ban hành văn bản QPPL cấp tỉnh.

​    Công tác ban hành văn bản của HĐND luôn được chú trọng, đảm bảo đúng về thể thức, sát thực về nội dung, tuân thủ các quy định của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế. Với khối lượng 533 Nghị quyết đã được ban hành trong 14 năm, trong đó, có 339 Nghị quyết là văn bản quy phạm pháp luật, nhiều văn bản có giá trị áp dụng cho cả giai đoạn 5 năm, 10 năm, HĐND tỉnh đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Các Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành trong 14 năm qua đã mang lại nhiều tác động tích cực, thiết thực đến phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương; nhiều Nghị quyết chuyên đề do HĐND tỉnh ban hành đã phát huy được nội lực trong nhân dân và tiềm năng của tỉnh, được cử tri và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.
    Cùng với việc ban hành, công tác kiểm tra, xử lý văn bản cũng được chú trọng góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống văn bản phát luật. Quá trình kiểm tra, nếu phát hiện văn bản của HĐND và UBND có dấu hiệu vi phạm, Đảng đoàn HĐND đã lãnh đạo HĐND và Thường trực HĐND thẳng thắn, nghiêm túc xử lý.
    Từ kết quả nêu trên, Đảng đoàn HĐND tỉnh rút ra kinh nghiệm, để lãnh đạo tốt công tác ban hành và hoàn thiện văn bản, mỗi thành viên Đảng đoàn phải nắm vững các quy định có liên quan, đảm bảo sự chuyên sâu của Đảng đoàn trong công tác lãnh đạo thông qua việc phân chia nhiệm vụ các thành viên theo nhóm lĩnh vực; các nội dung lãnh đạo có sự thảo luận, thông nhất của tập thể. Đối với hoạt động kỳ họp của HĐND để ban hành văn bản QPPL, Đảng đoàn ban hành các Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo đối với nhiệm vụ này, từ đó, giúp cho HĐND tỉnh ban hành một khối lượng lớn văn bản, góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật.

​Nguyễn Thị Oanh