Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2017

Đăng ngày: 15/06/2017
  ​Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/06/2017.
    ​Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành năm 2017 bao gồm 354 thủ tục hành chính. Đáng chú ý là các thủ tục như: Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, hợp danh và doanh nghiệp tư nhân); Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Thông báo tạm ngừng kinh doanh; Đăng ký mẫu con dấu mới; Đăng ký sử dụng tên miền không dấu “.vn”; Đăng ký sử dụng tên miền tiếng Việt; Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Giải quyết hưởng chế độ ốm đau; Giải quyết hưởng chế độ thai sản…

    Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các địa phương năm 2017 gồm 353 thủ tục hành chính. Trong đó, nổi bật là các thủ tục như: Đăng ký nội quy lao động; Cấp lại thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo; Cấp, đổi thẻ nhà báo; Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc; Chuyển trường đối với học sinh phổ thông; Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia; Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch…

     Đối với các dịch công trực tuyến đã được Bộ, ngành triển khai toàn quốc, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí.

     Đồng thời phải bảo đảm khả năng kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để truy xuất thông tin về công dân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bảo đảm khả năng tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo kiến trúc thống nhất do Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn trong quá trình xây dựng các phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

     Phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ các dữ liệu thủ tục hành chính dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; bảo đảm kết nối, tích hợp dữ liệu thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính với Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.

      Kiếm Long