Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp

Danh sách những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Đăng ngày: 07/05/2016
Tổng số đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khóa XIV được bầu là 12 đại biểu. ​

 

     Trong đó, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 5 đại biểu; số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 7 đại biểu, so với nhiệm kỳ trước tăng 01 đại biểu. Toàn tỉnh có 04 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Cụ thể các ứng cử viên tại các đơn vị bầu cử như sau: 
    
Đơn vị bầu cử số 01: thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch

Nguyễn Lê Đa Hà
04/09/1966
Nữ
Đơn vị bầu cử số 01
29/02/1976
Nữ
Đơn vị bầu cử số 01
14/05/1965
Nữ
Đơn vị bầu cử số 01
13/12/1970
Nam
Đơn vị bầu cử số 01
02/11/1973
Nữ
Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02: huyện Trảng Bom, huyện Thống Nhất, huyện Vĩnh Cửu

01/03/1969
Nam
Đơn vị bầu cử số 02
07/06/1971
Nữ
Đơn vị bầu cử số 02
07/09/1983
Nữ
Đơn vị bầu cử số 02
27/09/1982
Nữ
Đơn vị bầu cử số 02
12/06/1961
Nam
Đơn vị bầu cử số 02

Đơn vị bầu cử số 03: thị xã Long Khánh, huyện Cẩm Mỹ và huyện Xuân Lộc

15/08/1961
Nam
Đơn vị bầu cử số 03
16/03/1966
Nam
Đơn vị bầu cử số 03
20/01/1970
Nam
Đơn vị bầu cử số 03
27/02/1978
Nữ
Đơn vị bầu cử số 03
1961
Nam
Đơn vị bầu cử số 03

Đơn vị bầu cử số 04: huyện Định Quán, huyện Tân Phú

01/06/1982
Nữ
Đơn vị bầu cử số 04
08/12/1978
Nữ
Đơn vị bầu cử số 04
02/06/1947
Nam
Đơn vị bầu cử số 04
17/04/1976
Nam
Đơn vị bầu cử số 04
26/04/1970
Nam
Đơn vị bầu cử số 04
1962
Nam
Đơn vị bầu cử số 04

     Thời điểm hiện nay, các ứng cử viên đang tiến hành gặp gỡ cử tri để vận động bầu cử theo đúng quy định.
Nguyễn Thị Oanh