Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đào tạo ngành nghề phải theo nhu cầu của các doanh nghiệp

Đăng ngày: 03/07/2018
Đại biểu đánh giá công tác dạy nghề trong thời gian qua đạt hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu và chưa đảm bảo số lượng tuyển sinh. Đại biểu kiến nghị cần có giải pháp đào tạo ngành nghề theo nhu cầu của các doanh nghiệp để đào tạo phù hợp và quan tâm định hướng đào tạo. ​

     Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh & Xã hội báo cáo, cụ thể như sau:
   
Tỉnh Đồng Nai hiện có 67 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (bao gồm 12 trường trung cấp, cao đẳng do ngành Giáo dục và Đào tạo quản lý mới chuyển sang), gồm:  12 Trường Cao đẳng; 10 Trường Trung cấp; 25 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và 20 cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Quy mô đào tạo hàng năm, bình quân khoảng 60.000 học viên, trong đó trình độ cao đẳng là 5.500 học viên, trung cấp là 11.500 học viên, sơ cấp nghề và đào tạo dưới 3 tháng là 43.000 học viên.
    daynghe.jpg
                 Người lao động làm việc trong doanh nghiệp lao động thủ công


       Hàng năm, trên địa bàn toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo bậc trung cấp trở lên khoảng 23%, còn lại khoảng 77% là bậc sơ cấp và dưới 3 tháng trên tổng số tuyển mới. Những năm trước đây, công tác tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng gặp nhiều khó khăn do xã hội vẫn còn mang nặng tâm lý trọng bằng cấp, đa số học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông đều đặt mục tiêu là phải vào đại học, không muốn đi học nghề. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 01 năm trở lại đây, do được tác động từ nhiều phía nên công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đã có những chuyển biến tích cực; theo số liệu báo cáo của các trường dạy nghề, trong năm 2017, đa số các trường tuyển đủ chỉ tiêu, trong đó có một số nghề về kỹ thuật tuyển sinh vượt chỉ tiêu. Để đảm bảo công tác đào tạo ngành nghề theo nhu cầu của các doanh nghiệp và đúng định hướng đào tạo, cần thực hiện các giải pháp sau đây:
   
- Chỉ đạo các trường nghề gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, chủ động liên kết, phối hợp với doanh nghiệp trong công tác đào tạo gắn với  việc làm cho người học, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp vào đào tạo nghề, gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu của thị trường sử dụng lao động.
 
  - Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tập trung nghiên cứu nội dung Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn, chủ động xây dựng mới chương trình, giáo trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn, theo hướng tập trung thực hành, giảm bớt lý thuyết, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị đào tạo nghề, chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên dạy nghề phù hợp với công nghệ sản xuất mới.
   
- Các cơ sở dạy nghề được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về các hoạt động đào tạo từ việc chủ động trong tuyển sinh, xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo đến việc tổ chức đào tạo, đổi mới công tác quản lý quá trình dạy và học, nội dung, hình thức kiểm tra, thi và đánh giá kết quả dạy nghề để đảm bảo đầu ra đạt chất lượng đào tạo.
   
- Chỉ đạo các trường thực hiện tốt và đầy đủ các chính sách cho người học, nhất là các đối tượng người có công, hộ nghèo, người khuyết tật, dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ… thực hiện đầy đủ chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn, đi lại, vay vốn tín dụng học sinh sinh viên, chính sách học liên thông lên bậc cao hơn… để học viên an tâm chăm lo học tập.

Nguyễn Thị Oanh