Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày: 20/09/2018
​Nhờ sự tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các Chương trình, đề án đã thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định góp phần nâng cao đời sống cho người dân nông thôn.  ​

​    Trong trong giai đoạn từ năm 2016 đến 30/6/2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành có liên quan và địa phương thực hiện việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông nghiệp, đảm bảo phát huy lợi thế của từng vùng, địa phương và tạo vùng nguyên liệu bền vững cho công nghiệp chế biến nông sản đáp ứng nhu cầu thị trường; điu chỉnh diện tích đt trồng lúa ở mức hợp lý, chuyển sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp; nhân rộng các mô hình tổ chức sản xuất mới, hiệu quả đã được kiểm chứng; phát trin các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ trong nước và ngoài nước; chuyn mạnh từ sản xuất theo hộ gia đình riêng lẻ sang mô hình sản xut hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn; xây dựng chương trình phát trin hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp. Một số kết quả đạt được:

    Về liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn, đến nay, đã chấp thuận chủ trương xây dựng 33 dự án cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản với tổng diện tích thực hiện là 9.975 ha với 7.031 hộ nông dân tham gia, mời gọi 21 doanh nghiệp, 6 HTX nông nghiệp, 22 tổ hợp tác và 80 trang trại, cơ sở chăn nuôi thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số 47 chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản, chăn nuôi và thủy sản; xây dựng 11 sản phm nhãn hiệu, thương hiệu mạnh như: xoài La Ngà, bưởi Tân Triêu, rau Trảng Dài, rau Trường An, sầu riêng Long Khánh,….; xây dựng chỉ dẫn địa lý với bưởi Tân Triều và chôm chôm Long Khánh;  hình thành được một số vùng sản xuất theo hướng tập trung như vùng sản xut gà giống, gà đẻ trứng tại huyện Trảng Bom, vùng sản xut heo ging tại các huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành, các vùng còn lại chủ yếu là nuôi thương phẩm.

    Trin khai thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, đến nay có 129/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 97%, vượt 17% so chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016-2020.

    Tổng diện tích đạt chứng nhận GAP hết tháng 12/2017 là 339,28 ha và chứng nhận đủ điều kiện ATTP về sản xuất (rau, trái cây) cho 6 cơ sở và 10 Công ty sơ chế rau, củ quả trong lĩnh vực nông nghiệp quản lý. Ngoài ra diện tích ca cao sản xuất đạt chứng chỉ UTZ là 210 ha (công ty TNHH ca cao Trọng Đức), sản xuất cà phê đạt tiêu chuẩn 4C là 282 ha (Tổng công ty Tín Nghĩa).Hình thành 25 vùng sản xuất tập trung, trong đó một số sản phẩm có cơ hội xuất khẩu như xoài, cà phê, tiêu, điều. Xoài tập trung ở Phú Lý (Vĩnh Cửu), La Ngà (Định Quán), Xuân Hưng (Xuân Lộc); cà phê ở Phú Tân, Thanh Sơn (Định Quán), Phú Lộc, Phú Thịnh, Phú Xuân (Tân Phú)

   Nhờ sự tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các Chương trình, đề án như dự án phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực, đề án phát triển chăn nuôi gia súc, gia cm và nuôi trồng thủy sản bền vững, chương trình xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, đề án phát triển hợp tác xã và trang trại, tăng cường công tác khuyến nông, phòng trừ dịch hại trên cây trng, vật nuôi, đu tư nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi, đẩy mạnh cơ giới hóa trong phát trin sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học k thuật trên diện rộng, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả,... từ đó thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát trin ổn định góp phần nâng cao đời sống cho người dân nông thôn.

    Nguyễn Bình

 ​