Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Đăng ngày: 12/04/2018
​Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2018 và ý kiến chỉ đạo của Bộ KHĐT về việc đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các địa phương và các ngành liên quan tập trung một số nội dung như sau:

​     Các sở, ngánh, UBND cấp huyện và các đơn vị chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật đầu tư công, Luật NSNN, Luật xây dựng và các nghị định, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, trong đó đối với các dự án do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán các dự án phải thu hồi ứng trước trong năm 2018, các dự án phải thanh toán nợ đọng XDCB; các dự án chu​yển tiếp, hoàn thành trong năm 2018 nhất là dự án hạ tầng quan trọng; thực hiện đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Sở KHĐT phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước và các đơn vị chủ đầu tư theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân.

Đối với các dự án do cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch, UBND tỉnh đề nghị hoàn thành việc giao hết số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2018 đã được UBND tỉnh giao; chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán các dự án phải thu hồi ứng trước trong năm 2018, các dự án phải thanh toán nợ đọng XDCB; các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2018 nhất là dự án hạ tầng quan trọng; tăng cường công tác chỉ đạo chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu; chỉ đạo các phòng ban liên quan cấp huyện theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở TNMT chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành…

Lê Lài