Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đề nghị các cơ quan bảo hiểm phải tích cực thu hồi nợ

Đăng ngày: 05/12/2018
Cần phân loại doanh nghiệp nào nợ đến tháng thứ 2 thì phải đôn đốc, thu hồi, không để kéo dài ​

    Đại biểu cụm tổ thảo luận 3 đề nghị: Các doanh nghiệp hiện nợ BHXH trên 300 tỷ đồng, đề nghị các cơ quan bảo hiểm phải tích cực thu hồi nợ; đề nghị phân loại doanh nghiệp nào nợ đến tháng thứ 2 thì phải đôn đốc, thu hồi, không để kéo dài. Ngành bảo hiểm xã hội cần phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường thanh tra, xử lý, đưa ra lộ trình cho các Doanh nghiệp khắc phục, tiếp tục xử phạt vi phạm hành chính, chuyển sang xử lý hình sự nếu tái phạm.
   
Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh báo cáo trả lời, cụ thể như sau:
   
Kết quả thực hiện công tác thu, phát triển đối tượng, quản lý nợ BHXH, BHYT, BHTN. Tính đến ngày 31/08/2018, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 2.419.891 người, trong đó:
     BHXH cong nhan.JPG
                 Công nhân huyện Nhơn Trạch trong một buổi tiếp xúc cử tri


     Số người có thẻ BHYT là 2.417.766 người, tăng 30.229 người so với thời điểm 31/12/2017, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 82,2% dân số (bao gồm lực lượng vũ trang), thấp hơn 0,1% so với chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao và thấp hơn 2,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giao.
    
Số người tham gia BHXH bắt buộc là 765.706 người, tăng 4.549 người so với thời điểm 31/12/2017, chiếm 44,4% so với lực lượng lao động, thấp hơn 1,4% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao (45,8%). Trong số này có 733.581 người tham gia BHTN, tăng 5.421 người so với thời điểm 31/12/2017, chiếm 41% so với lực lượng lao động, thấp hơn 3,2% chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND tỉnh giao (44,2%). 
   
Số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.125 người, thấp hơn 578 người so với thời điểm 31/12/2017.
   
Số thu BHXH, BHYT, BHTN: toàn ngành thu trên 11.973,8 tỷ đồng, đạt 62,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao (trong đó: thu BHXH bắt buộc 8.964,3 tỷ đồng; thu BHXH tự nguyện 12,1 tỷ đồng; thu BHTN 700,3 tỷ đồng; thu BHYT trên 2.288,4 tỷ đồng; thu lãi phạt chậm đóng trên 8,7 tỷ đồng).
    
Về công tác thu nợ BHXH, BHYT, BHTN
    
Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN: tính đến ngày 31/8/2018 là 591,6 tỷ đồng, chiếm 3,08% trên tổng số phải thu. Trong đó, nợ BHXH 379 tỷ đồng, nợ BHYT 133,1 tỷ đồng, nợ BHTN 17,6 tỷ và nợ lãi 61,9 tỷ đồng. 
    
Một số đơn vị có nợ lớn, thời gian kéo dài, bảo hiểm xã hội tỉnh đã áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt để đòi nợ nhưng chậm khắc phục như: Công ty CP Lilama 45.1 nợ 37 tháng, với số tiền 37,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Vietbo nợ 35 tháng, với số tiền 20,1 tỷ đồng; Công ty CP Lilama 45.4 nợ 46 tháng, với số tiền 12,8 tỷ đồng; Công ty THHH Kumsung Vina nợ 84 tháng, với số tiền 12,3 tỷ đồng; Công ty TNHH JooCo Dona nợ 10 tháng, với số tiền 13,3 tỷ đồng; Công ty TNHH Hanul Line Việt Nam nợ  6 tháng, với số tiền 8,2 tỷ đồng; Công ty CP Cơ giới và xây lắp số 9 nợ 17 tháng, với số tiền 4,7 tỷ đồng…
   
Việc thu hồi nợ tại các đơn vị phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn gặp nhiều khó khăn, trong đó có Công ty TNHH KL Texwell Vina nợ số tiền 19,6 tỷ đồng (chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn).
   
Về công tác thanh tra, kiểm tra thu hồi nợ BHXH
   
Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện 105 cuộc thanh tra chuyên ngành (50 cuộc thanh tra đột xuất), 121 cuộc thanh, kiểm tra liên ngành, 21 cuộc kiểm tra đơn vị sử dụng lao động.
   
Tổng số tiền các đơn vị nợ khi có quyết định thanh tra, kiểm tra từ đầu năm 2018 là 214,9 tỷ đồng; cơ quan Bảo hiểm xã hội đã ra 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phải thu trên 01 tỷ đồng; 03 đơn vị đã chấp hành thực hiện quyết định vi phạm hành chính với tổng số tiền 225 triệu đồng (Công ty TNHH MTV K&T, Công ty CP Bê tông Biên Hòa, Công ty TNHH JooCo Dona), số tiền xử phạt vi phạm hành chính còn phải thu là 779,2 triệu đồng…
   
Một số khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi nợ BHXH
   
Tổ chức Công đoàn không thể khởi kiện đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN do ngành Tòa án trả hồ sơ với lý do không thuộc thẩm quyền của Tòa án.
   
Về xử lý hình sự các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN: chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện Điều 214, Điều 215, Điều 216 của Luật Hình sự; các đơn vị nợ BHXH kéo dài từ nhiều năm trước chưa thống nhất ý kiến, xác định nợ trước và sau ngày 01/01/2018 được điều chỉnh theo Điều 216 của Luật Hình sự.
   
Tình trạng trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN vẫn phổ biến ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp tư nhân sử dụng ít lao động.
   
Tình hình nợ cục bộ BHXH tăng cao và hiện rất phức tạp; thời gian nợ dây dưa, kéo dài gây nhiều khó khăn cho công tác chốt sổ BHXH, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động. 
   
Thực hiện công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN. Phân loại nợ: Để quản lý và thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai đã thực hiện phân loại đơn vị nợ theo loại hình doanh nghiệp và theo thời gian nợ ( nợ dưới 1 tháng, nợ từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, nợ từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, nợ từ 6 tháng đến dưới 9 tháng, nợ từ 9 tháng đến dưới 12 tháng và nợ từ 12 tháng trở lên).
   
Công tác quản lý nợ, đôn đốc, thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN: Hàng tháng, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện đôn đốc đơn vị nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN. Trường hợp đơn vị nợ quá 02 tháng tiền đóng, cán bộ BHXH trực tiếp đến đơn vị để đôn đốc thu hồi nợ, gửi văn bản đôn đốc 15 ngày một lần. Sau 02 lần gửi văn bản mà đơn vị không nộp tiền, cơ quan BHXH tiếp tục tổ chức thực hiện đôn đốc đơn vị thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Sau khi thực hiện các biện pháp đôn đốc mà đơn vị vẫn không đóng, cơ quan BHXH tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành hoặc phối hợp với cơ quan quản lý lao động, cơ quan Thuế thành lập đoàn thanh tra liên ngành và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
   
Trường hợp đơn vị có dấu hiệu phạm tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người lao động, thực hiện lập danh sách chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai (Phòng PC 46) đề nghị điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.
   
Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác đôn đốc, thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN: Phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trực tiếp mời các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ từ 03 tháng trở lên làm việc để đôn đốc, thu nợ cụ thể:
    
+ Gửi công văn 234 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH từ 3 tháng trở lên để mời làm việc.
   
+ Tính đến 31/8/2018, có 207 đơn vị đã khắc phục nợ với số tiền là 206 tỷ 737 triệu đồng (trong đó: 188 đơn vị đã khắc phục một phần với số tiền hơn 200 tỷ 291 triệu đồng; 19 đơn vị khắc phục hết nợ với số tiền 6 tỷ 446 triệu đồng, còn lại 27 đơn vị chưa khắc phục số nợ).
   
Phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai (Phòng PC 46, căn cứ quy định tại Điều 216 của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chuyển hồ sơ của 08 đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu phạm tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN gồm: Công ty TNHH KL Texwell Vina; Công ty CP Licogi 16 M&C- Chi nhánh Nhơn Trạch; Công ty CP Công trình Giao thông Đồng Nai; Công ty CP Bê tông Biên Hòa; Công ty TNHH MTV NMSX Cồn Tùng Lâm; Công ty TNHH MTV K&T; Công ty TNHH Jooco Dona và Công ty CP Lilama 45-4 sang cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai (Phòng PC 46) để đề nghị xử lý hình sự.
   
Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để chuyển các đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu phạm tội trốn đóng BHXH sang cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai xử lý hình sự theo quy định.

Nguyễn Thị Oanh