Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đề nghị kiểm tra, xử lý ô nhiễm khu vực gần Trung tâm cai nghiện Suối Cao huyện Xuân Lộc

Đăng ngày: 22/06/2020
​Đại biểu có ý kiến về Trung tâm cai nghiện xã Suối Cao huyện Xuân Lộc gần khu vực có trạng trại chăn nuôi có hoạt động phát tán mùi hôi. Đề nghị sở Tài nguyên Môi trường quan tâm kiểm tra hoạt động xả thải ra môi trường của trang trại này và có biện pháp xử lý.

​    Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo trả lời, cụ thể như sau: Thời gian qua, UBND tỉnh đã có văn bản số 13916/UBND-KTN ngày 02/12/2019 và văn bản số 38/UBND-KTN ngày 03/01/2020 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ hoạt động Trại chăn nuôi heo thịt tại xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc của Công ty TNHH An Lộc Khánh. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 8373/STNMT-CCBVMT ngày 10/12/2019 và văn bản số 361/STNMT-CCBVMT ngày 20/01/2020 thông báo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh đến Công ty TNHH An Lộc Khánh và các đơn vị liên quan để thực hiện.
    IMG_7404.JPG
                    Khuôn viên Trung tâm cai nghiện xã Suối Cao huyện Xuân Lộc​ 


   Kết quả kiểm tra thực tế tại Trại chăn nuôi heo thịt của Công ty TNHH An Lộc Khánh vào cuối tháng 12/2019 cho thấy: Công ty đã bổ sung thực hiện trồng cây xanh (tràm bông vàng) sau quạt hút, bên ngoài tường rào và xung quanh tường rào của trại chăn nuôi để giảm thiểu, hạn chế phát tán mùi hôi. Đã phối hợp với Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam (đơn vị thuê trại của Công ty TNHH An Lộc Khánh để thực hiện chăn nuôi heo thịt) triển khai thực hiện một số biện pháp giảm thiểu mùi phát sinh từ hoạt động của Trại chăn nuôi như: Thực hiện phun chế phẩm khử mùi và sát trùng trực tiếp trong chuồng trại chăn nuôi để giảm thiểu mùi; tăng cường các chế phẩm sinh học khử mùi trong khẩu phần ăn cho heo.
    Trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giám sát các cơ sở có nguy cơ phát sinh ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh”, trong đó sẽ thực hiện giám sát các biện pháp giảm thiểu mùi phát sinh từ hoạt động trại chăn nuôi heo thịt tại xã Suối Cao của Công ty TNHH An Lộc Khánh. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường chưa triển khai thực hiện nhiệm vụ.
    Dự kiến trong thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giám sát những cơ sở có nguy cơ phát sinh ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, bao gồm giám sát hoạt động trại chăn nuôi heo thịt tại xã Suối Cao của Công ty TNHH An Lộc Khánh và báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời.

    Nguyễn Thị Oanh