Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Đề nghị thông qua phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 11/12/2017
​Đề nghị thông qua phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​    Tại phiên buổi chiều, ngày họp thứ nhất của kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban, Ban Văn hóa -Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã đại diện Ban VH-XH HĐND tỉnh thông qua nội dung thẩm tra của Ban về Quy định về phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trên cơ sở xem xét, đánh giá Tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần này có kết quả cụ thể như sau:

    Việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết và đúng quy định hiện hành; quy trình xây dựng nghị quyết đúng trình tự quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

    Về đối tượng thu phí, Ban VH-XH HĐND tỉnh nhất trí với đối tượng thu phí và danh mục các công trình di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và công trình văn hóa dự kiến thu phí, vì: Đối tượng thu phí đúng quy định tại Điều 2 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. Danh mục các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và công trình văn hóa dự kiến thu phí (Khu Danh thắng Bửu Long; Danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan; Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (1961-1962); Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam bộ; Sinh cảnh rừng Chiến khu Đ; Nhà dài dân tộc Chơro) thuộc thẩm quyền của tỉnh quản lý là đúng theo quy định về công trình phải thu phí tại Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

    Về đối tượng và thời gian miễn, giảm thu phí, Ban VH-XH HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với quy định đối tượng và thời gian miễn, giảm thu phí của dự thảo Nghị quyết, vì: Các đối tượng được miễn, giảm thu phí đúng theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 và Điều 4 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”. Bên cạnh đó, để khuyến khích học sinh, sinh viên, người dân đến tìm hiểu truyền thống lịch sử của địa phương, tại các di tích lịch sử, công trình văn hóa, dự thảo Nghị quyết đã quy định thêm việc miễn thu phí đối với mọi đối tượng tham quan vào các ngày lễ, tết của đất nước, ngày thành lập các di tích lịch sử và quy định giảm 50% mức thu phí đối với các đoàn tham quan của học sinh, sinh viên do nhà trường trên địa bàn tỉnh tổ chức. Ngoài ra, để hỗ trợ các hội, đoàn thể chính trị - xã hội (Hội Cựu chiến binh; Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội Nông dân; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) tổ chức các hoạt động về nguồn để ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm ngày thành lập của đơn vị, Ban VH-XH HĐND tỉnh đề nghị bổ sung thêm quy định: “Miễn phí tham quan cho các hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khi tổ chức các đoàn về nguồn tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (1961 - 1962), Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam bộ”.

    Về mức thu phí, Ban VH-XH HĐND tỉnh nhất trí với đề xuất các mức thu phí trong dự thảo Nghị quyết Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (1961-1962), Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam bộ (15.000 đồng/người lớn; 8.000 đồng/trẻ em), Nhà dài dân tộc Chơro (10.000 đồng/người lớn; 5.000 đồng/trẻ em): Mức thu được xây dựng bằng mức thu trước đây theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND nhằm khuyến khích người dân đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của địa phương. Thời gian qua, với nguồn kinh phí thu được đã hỗ trợ Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai bù đắp một phần chi phí để bảo quản, tu bổ các di tích. Danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan: Xây dựng mức thu tăng trung bình 50% so với mức thu tại Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND nhằm đảm bảo bù đắp các khoản chi cho công tác quản lý, tu bổ danh lam. Khu Danh thắng Bửu Long: Mức thu được xây dựng bằng mức thu trước đây theo Nghị quyết số 124/2008/NQ-HĐND nhằm khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực du lịch, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Để Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển Bửu Long chủ động có thêm nguồn kinh phí trang trải chi phí bảo quản, tu bổ di tích, cung cấp các dịch vụ cho du khách, mức thu giá vé vào cổng sẽ do Công ty tự xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện thu phí chung với thu giá vé vào cổng Danh thắng. Sinh cảnh rừng Chiến khu Đ dự kiến thu 20.000 đồng/người lớn, 10.000 đồng/trẻ em: Mức thu phí được đề xuất đã tính toán khả năng thu phí, kế hoạch sử dụng nguồn thu phí thu được và có sự so sánh với các địa phương khác.

Về mức trích phí, qua việc tính toán, dự thảo Nghị quyết đã xây dựng tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí Danh lam thắng cảnh núi Chứa Chan, Khu Danh thắng Bửu Long là 35%, nộp ngân sách nhà nước 65% là phù hợp quy định thu phí và chi phí cần thiết cho các hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí. Đối với các di tích lịch sử, công trình văn hóa (Trung ương Cục miền Nam (1961-1962), Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam bộ, Nhà dài dân tộc Chơro, Sinh cảnh rừng Chiến khu Đ): Hàng năm, số lượng du khách đến tham quan chưa nhiều, số tiền thu phí không lớn, chỉ đủ bù đắp một phần các chi phí cho cung cấp dịch vụ, bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích, công trình. Vì vậy, Ban VH-XH HĐND tỉnh nhất trí mức trích để lại 100% cho đơn vị thu phí như trong dự thảo Nghị quyết.

Ngoài ra, Ban VH-XH HĐND tỉnh đề nghị bổ sung vào dự thảo nghị quyết quy định: “Miễn phí tham quan cho các hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khi tổ chức các đoàn về nguồn tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (1961 - 1962), Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam bộ”.

     Trương Thị Hộp