Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Đề nghị xây dựng kế hoạch, để ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2019

Đăng ngày: 14/12/2018
​Đề nghị xây dựng kế hoạch, để ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2019

​    Qua thẩm tra, Ban VH-XH HĐND tỉnh thống nhất với các chỉ tiêu xã hội theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu đề ra năm 2019 còn rất thấp so với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016 - 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể:

T

T

Nội dung chỉ tiêu

Nghị quyết TU,

NQ HĐND tỉnh

năm 2018

Dự thảo NQ

 năm 2019

NQ ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X; NQ HĐND tỉnh giai đoạn

 2016 - 2020

1

Số giường bệnh/vạn dân

27,9

28,5

(tăng 0,6 giường bệnh/vạn dân)

30

(tăng 1,5 giường bệnh/vạn dân/năm)

2

Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn QC02

70%

73%

(tăng 3%)

80%

(tăng 7%)

3

Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia Bảo hiểm xã hội

45,8%

48%

(tăng 2,2%)

55%

(tăng 7%)

4

Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ trung cấp nghề trở lên

Không thống kê (thay bằng chỉ tiêu tuyển sinh). Năm 2017: 16%-17% trên tổng số lao động được đào tạo nghề.

Không thống kê (thay bằng chỉ tiêu tuyển sinh)

20%

 

Vì vậy, Ban VH-XH HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, quyết liệt để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016-2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ban VH-XH đề nghị điều chỉnh tên gọi của chỉ tiêu về điều trị nghiện ma túy cho phù hợp quy định của pháp luật hiện hành, như về tỷ lệ cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện công lập đạt 7,5%; tỷ lệ cai nghiện ma túy tự nguyện đạt 12,5%, trong đó: Tỷ lệ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng đạt 8,2%; tỷ lệ cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện đạt 4,3%./.

Trương Thị Hộp​