Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Điều chỉnh tuyến đường BOT 768

Đăng ngày: 04/10/2017
​Đó là nội dung kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về điều chỉnh dự án tuyến đường BOT 768 vừa qua.

​      Theo đó, UBND tỉnh giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quá trình triển khai dự án đường BOT 768, quá trình giải ngân, thu phí của dự án BOT 768​ trong thời gian qua; so sánh với phương án tài chình đã duyệt trước đây, đề xuất xử lý để đảm bảo phù hợp với phương án đã phê duyệt.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Vĩnh Cửu, thành phố Biên Hòa rà soát toàn bộ hồ sơ bồi thời, hỗ trợ các hộ dân thuộc dự án BOT 768 trước đây trình duyệt và thực hiện quyết toán theo đúng quy định; đồng thời tổ chức khảo sát, điều tra, dự toán, xác định tiến độ, lộ trình thực hiện công tác BTGPMB đầu tư nâng cấp tuyến đường từ cầu Thủ Biên đến thị trấn Vĩnh An và mở rộng tuyến đường vào nhà máy nước Thiện Tân để hoàn chỉnh phương án điều chỉnh dự án BOT 768.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức khẩn trương hoàn chỉnh phương án điều chỉnh dự án đường BOT 768, trong đó, cần phân tích sự cần thiết phải đầu tư nâng cấp tuyến đường từ cầu Thủ Biên đến thị trấn Vĩnh An và mở rộng đường vào nhà máy nước Thiện Tân (không đầu tư tuyến đường song hành vào nhà máy nước Thiện Tân và đường 768B); bổ sung hạng mục cải tạo hệ thống thoát nước đường Đồng Khởi vào dự án BOT 768; xây dựng phương án tài chính mang tính khả thi, xác định tổng mức đầu tư và điều chỉnh mức thu phí, thời gian thu phí trình thẩm định.

Kết quả thực hiện các nội dung trên báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2017.

Lê Lài