Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội làm việc tại Đồng Nai

Đăng ngày: 05/10/2018
​    Ngày 02/10/2018, Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội do ông Bùi Đặng Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách làm Trưởng Đoàn đã giám sát tại tỉnh Đồng Nai về tình h​ình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; kết quả 3 năm thực hiện Kế hoạch Tài chính 5 nă​m quốc gia 2016-2020 và Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Trước đó, Đoàn đã tiến hành khảo sát tại Trường Đại học Đồng Nai và Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vào ngày 01/10/2018.
 

​    Lãnh đạo tỉnh tham dự làm việc với Đoàn giám sát có ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Hồ Văn Năm - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

    Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn cho biết địa phương đã ban hành đề án tinh giản biên chế và xác định lộ trình thực hiện cụ thể để đạt mục tiêu giảm 10% biên chế theo quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. Đồng thời, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, HĐND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo nguyện vọng. 

    Về hoạt động tài chính - ngân sách, hiện nay dự toán thu ngân sách nhà nước giao cho tỉnh không phù hợp với thực tế nguồn thu của tỉnh, dẫn đến khó khăn trong công tác điều hành ngân sách ở địa phương. Mặt khác, tỉnh Đồng Nai có số lượng người dân nhập cư đông làm việc tại các khu công nghiệp nên phát sinh nhu cầu chi rất lớn về các nhiệm vụ phát triển giáo dục, y tế, nhà ở, an sinh xã hội… cho người dân. Từ đó, lãnh đạo tỉnh kiến nghị Ủy ban Tài chính, Ngân sách báo cáo Quốc hội thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Đồng Nai theo hướng giảm so với năm 2018 để đảm bảo khả năng thực hiện và phát triển các nguồn thu bền vững trong dài hạn.

GiamsatTCNS_01.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, N​gân sách Bùi Ðặng Dũng phát biểu tại buổi giám sát

    Tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Bùi Ðặng Dũng đánh giá cao sự phát triển của tỉnh Đồng Nai và đề nghị tỉnh tiếp tục nỗ lực hoàn thành công tác thu ngân sách trong năm 2018 và xây dựng dự toán ngân sách năm 2019. Ngoài ra, cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới, hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, việc thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và lộ trình tinh giản biên chế theo kế hoạch đã đề ra.

    Tuấn Anh