Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đội công tác xã hội tình nguyện, cộng tác viên truyền thông tại các xã hoạt động còn mờ nhạt

Đăng ngày: 30/07/2019
  Theo kết quả thẩm tra của Ban VH-XH HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2019, Đội công tác xã hội tình nguyện, cộng tác viên truyền thông tại các xã hoạt động còn mờ nhạt, chưa chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp cận, hỗ trợ, giáo dục các đối tượng hoàn thành cai nghiện ma túy theo nhiệm vụ được giao mà chủ yếu tham gia cùng các đoàn kiểm tra liên ngành, đoàn tuyên tuyền của các ngành. ​
 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã thành lập mới 05 Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã và củng cố, kiện toàn 12 Đội. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh có 88 Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã với 503 thành viên; có 82 cộng tác viên truyền thông phòng, chống mại dâm và tệ nạn xã hội xã, phường, thị trấn. đã thành lập được 79 Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng cấp xã.

Các thành viên Đội và cộng tác viên đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các khu dân cư trên địa bàn lồng ghép tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS. Hỗ trợ các ngành, lực lượng công an tổ chức triệt phá 02 vụ mua bán dâm, bắt 03 đối tượng; Qua phân loại lập hồ sơ xử lý theo pháp luật: Khởi tố 02 đối tượng môi giới; xử phạt hành chính 17 đối tượng kích dục. Phối hợp với các ban, ngành tham mưu cho chính quyền xã, phường, thị trấn áp dụng các biện pháp xử lý đưa 347 người đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh theo Nghị định 135/2004/NĐ-CP, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP; tuyên truyền, vận động 136 người nghiện cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện và 108 người nghiện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP. Đội tình nguyện và cộng tác viên đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ vốn và cho vay vốn cho 01 người với số tiền 5 triệu đồng (huyện Nhơn Trạch), giới thiệu và tạo việc làm cho 06 người thông qua các chương trình kinh tế, xã hội của địa phương.


IMG_3216.JPG

 
Giám đốc Sở LĐTB&XH phát biểu tại bu​ổi thẩm tra

Qua thẩm tra, ngoài các mặt đạt được nêu trên, hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện, cộng tác viên truyền thông tại các xã còn một số hạn chế, khó khăn. Tổ chức đoàn thể phụ trách Đội còn hạn chế trong quản lý, điều hành, chỉ đạo hoạt động của Đội. Các thành viên của Đội phần lớn hoạt động kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi nên ảnh hưởng nhất định đến kết quả hoạt động. Các Đội xây dựng kế hoạch chưa sát với tình hình thực tế của địa phương, dự trù kinh phí của Đội chưa thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định nên một số xã, phường, thị trấn chưa hỗ trợ trang phục, kinh phí kịp thời, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Đội. Công tác phối hợp kiểm tra, nắm tình hình để chỉ đạo, hướng dẫn của cấp huyện đối với cấp xã và cấp xã đối với Đội tình nguyện, cộng tác viên chưa thường xuyên, sâu sát nên hoạt động còn lúng túng, công tác thống kê, báo cáo chưa được đầy đủ và đúng thời gian.

Một số Đội tình nguyện và cộng tác viên chưa thật sự tích cực trong việc phối hợp, triển khai và phát động phong trào toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Thành viên của một số Đội công tác xã hội tình nguyện còn tâm lý e ngại, chưa có nghiệp vụ về tiếp cận đối tượng do đó chưa dám tiếp cận để tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện, tham gia học nghề và giới thiệu tìm kiếm việc làm, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng”.

IMG_3225.JPG

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi thẩm tra
 

Cộng tác viên truyền thông, phòng chống mại dâm và tệ nạn xã hội xã, phường, thị trấn thường xuyên thay đổi ảnh hưởng đến việc nắm bắt tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn và các chương trình, kế hoạch đã được ban hành để kip thời tham mưu cho cấp xã triển khai, thực hiện.

Trên cơ sở kết quả thẩm tra, Ban VH-XH HĐND tỉnh cũng đã kiến nghị UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các ngành, các cấp thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, nắm tình hình giúp cho Đội công tác xã hội tình nguyện và cộng tác viên hoạt động thực sự có hiệu quả; tổ chức triển khai, thực hiện tốt phong trào “Tình nguyện viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng”; thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn cộng tác viên truyền thông phòng, chống mại dâm và tệ nạn xã hội xã, phường, thị trấn.

Đức Thể