Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực giáo dục

Đăng ngày: 02/10/2017
​Ngày 13/09/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng giảm bớt thành phần hồ sơ trong nhiều thủ tục.
 

​     Cụ thể, với thủ tục đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia, sẽ bỏ Bản sao Giấy khai sinh (đối với thí sinh tự do) và bản sao Sổ hộ khẩu (đối với thí sinh ưu tiên theo hộ khẩu) trong thành phần hồ sơ; đồng thời, giảm bớt các yêu cầu thông tin về Giới tính, nơi sinh, hộ khẩu thường trú, ảnh, mã tỉnh, mã huyện, mã trường tại Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; thay các thông tin trên bằng số định danh cá nhân và chỉ yêu cầu nộp 01 Phiếu.

     Đối với thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học; Chuyển trường cho học sinh trung học cơ sở; Xét cấp học bổng chính sách bỏ thành phần hồ sơ là Bản sao Giấy khai sinh đã quy định trước đây. Tương tự, với thủ tục xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú; Đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên, bỏ thành phần hồ sơ là Bản sao Giấy khai và Bản sao sổ hộ khẩu. 

     Riêng với thủ tục đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên, trong Mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí còn bỏ các yêu cầu thông tin về Ngày tháng năm sinh, nơi sinh, họ tên cha, mẹ học sinh, sinh viên, hộ khẩu thường trú, thay bằng số định danh cá nhân.

     Với thủ tục hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người được bỏ thành phần hồ sơ: Bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính giấy khai sinh, sổ hộ khẩu và bỏ yêu cầu xác nhận tại Ủy ban nhân dân xã trong Đơn đề nghị hỗ trợ. Đồng thời giảm bớt các yêu cầu thông tin về: Hộ khẩu thường trú, sinh ngày, dân tộc tại Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học tập.

    Đối với thủ tục cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông và cấp trung học cơ sở, Chính phủ yêu cầu bỏ yêu cầu các thông tin về Giới tính, nơi sinh, quê quán, dân tộc, địa chỉ liên hệ tại Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm; Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm; Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm, thay bằng số định danh cá nhân.

      Kiếm Long