Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Đồng Nai không còn ấp đặc biệt khó khăn

Đăng ngày: 04/06/2019
​Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBDT ngày 11/4/2017 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc về Phê duyệt danh sách thôn đạc biệt khó khăn vào diện Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020, tỉnh Đồng Nai có 03 ấp đặc biệt khó khăn là ấp Bon Gõ xã Thanh Sơn và ấp 4, ấp 7 xã Tà Lài huyện Tân Phú.

Ngày 11/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2817/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, sáp nhập, thành lập ấp, khu phố trên địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, theo đó ấp Bon Gõ được sáp nhập và ấp Thanh Trung xã Thanh Sơn; ấp 7 sáp nhập với ấp 6 thành lập ấp 3 xã Tà Lài huuyện Tấn Phú; huyện Tân Phú còn 01 ấp đặc biệt khó khăn là ấp 4 xã Tà Lài thuộc xã khu vực II.

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh và đổi tên danh sách thôn đặc biệt khóa khăn xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, theo đó ấp 7 xã Tà Lài, ấp Bon Gõ xã Thanh Sơn ra khỏi danh sách ấp đặc biệt khó khăn.

Sa khi rà soát lại các tiêu chính xác định thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22/10/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 11185/UBND-KGVX về kết quả rà soát lại ấp đặc biệt khó khăn gửi Ủy ban Dân tộc, theo đó ấp 4 xã Tà Lài không còn là ấp đặc biệt khó khăn và tỉnh Đồng Nai không còn ấp đặc biệt khó khăn.

Kim Chung​