Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Dự án nút giao thông Ngã tư Tân Phong, thành phố Biên Hòa hoàn thành công trình cuối tháng 4/2018​

Đăng ngày: 03/04/2018
​Tình hình thực hiện các công trình trọng điểm năm 2018 trên địa bàn tỉnh

    Năm 2018, trên địa bàn tỉnh triển khai 06 dự án, trong đó có 02 khởi công mới và 04 dự án trọng điểm năm 2017 chuyển qua năm 2018. Tiến độ triển khai các dự án như sau:

    Dự án Hồ Gia Măng, huyện Xuân Lộc (dự án chuyển tiếp): Dự án triển khai hoàn thành 04 gói thầu gồm: Gói thầu số 1 (xây lắp) Đường thi công kết hợp quản lý và nhà quản lý khu đầu mối; Gói thầu số 3 Dọn lòng hồ và đào đường ranh; Gói thầu số 4 Xây dựng tràn xả lũ; Gói thầu số 5 Tư vấn giám sát gói thầu thi công số 1 và số 3. Hiện nay, đang thực hiện Gói thầu số 2 (xây lắp + thiết bị) đập đất, cống lấy nước; Công tác xử lý chống thấm thân đập dự kiến thi công vào tháng 4/2018; Hạng mục nâng cấp mặt đường thi công kết hợp quản lý và mặt đập đang trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Hạng mục khu tưới dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2019. Kế hoạch năm 2018 bố trí 43 tỷ đồng, khối lượng thực hiện từ đầu năm 2018 đến nay ước khoảng 4.500 triệu đồng và dự kiến đến hết năm 2018 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

   Dự án đầu tư thí điểm trường học tiên tiến hiện đại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 (dự án chuyển tiếp): dự án khởi công ngày 25/12/2017 đã thực hiện tạm ứng hợp đồng cung cấp thiết bị cho nhà thầu. Dự kiến cuối quý I sẽ cung cấp thiết bị từng đợt theo tiến độ hợp đồng. Kế hoạch năm 2018 bố trí 130 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2018 hoàn thành kế hoạch được giao.

   Dự án xây dựng tuyến thoát nước cho khu vực ngã 5 Biên Hùng, thành phố Biên Hòa (dự án chuyển tiếp): Khởi công gói thầu số 1 (xây lắp), số 2(xây lắp) vào ngày 5/10/2017, hợp đồng thi công trong 180 ngày. Hiện nay gói thầu số 1 (xây lắp) có khối lượng đạt khoảng 45%, gói thầu số 2 (xây lắp) có khối lượng đạt khoảng 45%. Gói thầu số 3 (xây lắp) mới triển khai có khối lượng đạt 7%. Dự kiến hoàn thành công trình vào tháng 4/2018. Tuy nhiên do trong quá trình thi công vướng nhiều hạ tầng kỹ thuật ngầm (đường ống cấp nước) nên cần sự phối hợp và xử lý của công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai. Do đó, thời gian hoàn thành công trình bị kéo dài và dự kiến trong tháng 6/2018. Kế hoạch năm 2018, bố trí cho dự án là 75.000 triệu đồng, đến hết tháng 02/2018 đã giải ngân 5.595 triệu đồng, đạt 7% kế hoạch và dự kiến đến hết năm 2018 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

    Dự án nút giao thông Ngã tư Tân Phong, thành phố Biên Hòa (dự án chuyển tiếp): đã khởi công gói thầu xây lắp vào ngày 8/8/2017, thời gian thi công là 296 ngày. Hiện nay cơ bản đã hoàn thành hạng mục bê tông hầm, còn lại bê tông tường 03 đốt hầm hở. Nhà thầu đang thi công đào lắp đặt cống thoát nước dọc từ cầu Đồng Khởi về ngã tư Tân Phong bên trái tuyến; thi công đào đất hai đầu hầm đoạn gờ chắn, trải cán cấp phối đá dăm trong các đốt hầm hở và hầm kín. Dự kiến thông hầm trong tháng 3/2018, hoàn thành công trình cuối tháng 4/2018. Kế hoạch năm 2018, bố trí cho dự án là 140.000 triệu đồng, giải ngân đến tháng 2/2018 là 20.772 triệu đồng, đạt 15% kế hoạch và dự kiến đến hết năm 2018 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

    Dự án Xây dựng mới Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai (dự án khởi công mới): Dự án đang thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán. Dự kiến khởi công trong quý III/2018. Kế hoạch năm 2018 bố trí 40.000 triệu đồng. giải ngân đến tháng 2/2018 là 466 triệu đồng, dự kiến đến hết năm 2018 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

    Dự án tuyến đường kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ đường 319 đến nút giao cắt với đường cao tốc Bến Lức – Long Thành), huyện Nhơn Trạch (dự án khởi công mới): Dự án đang thực hiện bước lập thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự kiến cuối tháng 3/2018 sẽ có Quyết định phê duyệt  hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán để trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp và trong tháng 7/2018 sẽ khởi công xây dựng công trình. Kế hoạch năm 2018 bố trí 70 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2018 hoàn thành kế hoạch được giao.​

    Nguyễn Bình