Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Dự báo tình hình kinh tế xã hội trong năm 2018 của tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 04/12/2017
Bối cảnh thế giới và trong nước, tăng trưởng kinh tế trong năm 2018, tiếp tục xu hướng cải thiện tích cực năm 2017 nhờ sự gia tăng hoạt động của các lĩnh vực chế tạo, xây dựng, thương mại bán buôn và bán lẻ, ngân hàng và du lịch. ​

    Năm 2018, dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới cao hơn năm 2017, tạo tiền đề thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế và xuất khẩu. Ngoài ra, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện, hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư tư nhân, giúp thúc đẩy sản xuất trong nước và thương mại. Những nỗ lực từ phía Chính phủ trong tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy tăng trưởng được thực hiện triệt để và quyết liệt trong năm 2017, sẽ phát huy trong năm 2018. Bên cạnh đó, khu vực nông lâm thủy sản cũng có triển vọng phát triển hơn khi giá lương thực toàn cầu tăng, những tác động tiêu cực của thời tiết giảm bớt và những hoạt động cải cách, tái cơ cấu nông nghiệp bắt đầu có chuyển biến tích cực. 
  IMG_0842 (1).JPG

           Dự báo sản xuất nông nghiệp sẽ có bước phát triển

   Bối cảnh trong tỉnh, với những lợi thế về vị trí địa kinh tế, những thành tựu đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và việc mở rộng quan hệ đối ngoại trong và ngoài nước, Đồng Nai có những tiền đề vững chắc để phát triển mạnh hơn và bền vững hơn trong thời gian tới. Đồng thời, tổng vốn đầu tư phát triển và năng lực sản xuất mới tăng thêm của giai đoạn trước với nhiều công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất và tạo ra bước phát triển mới. Việc đẩy mạnh đầu tư các công trình trọng điểm Trung ương trên địa bàn như Cao tốc Bến Lức - Long Thành - Dầu Giây, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành,...tạo điều kiện để phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư có nhiều khởi sắc tích cực, công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm thực hiện; công tác cải cách hành chính được thực hiện mạnh mẽ và từng bước mang lại những chuyển biến tích cực trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi.
   
Bên cạnh thuận lợi là những khó khăn, thách thức do tình hình kinh tế quốc tế diễn biến phức tạp, dự kiến kinh tế Việt Nam có thể gặp nhiều khó khăn do tác động từ yếu tố bên ngoài: bất ổn định chính trị thế giới, xu hướng gia tăng bảo hộ mậu dịch có thể tác động tích cực tới hoạt động thương mại và đầu tư trực tiếp từ nước ngoài của Việt Nam.. .Bên cạnh đó, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, áp lực cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu lớn trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng; việc kết nối cung cầu sản phẩm trong nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; tình hình đăng ký doanh nghiệp tiếp tục tăng cao nhưng tỷ lệ doanh nghiệp rút khỏi thị trường còn nhiều.
  
Đối với tỉnh Đồng Nai, năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đạỉ hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X; Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 05 năm (2016 - 2020). Bên cạnh những điều kiện thuận lợi; tình hình kinh tế -xã hội của tỉnh cũng đối mặt với những khó khăn và thách thức, đó là: hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa hoàn thiện; chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động thấp; tình hình ô nhiễm môi trường thách thức ứng phó với biến đổi khí hậu theo chiều hướng khắc nghiệt; thiên tai, dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống dân cư. Bên cạnh đó, công tác kết nạp đảng viên mới còn có những hạn chế như: việc tạo nguồn, bồi dưỡng giới thiệu quần chúng để chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng hiện nay ở một số loại hình tổ chức đảng còn gặp nhiều khó khăn; số lượng kết nạp quần chúng vào Đảng năm sau cao hơn năm trước đã gây áp lực rất lớn đến Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết, ảnh hưởng nhất định đến chất lượng công tác kết nạp đảng viên mới.
   
Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2017 và dự báo những thuận lợi, khó khăn trong năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định một số chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong năm 2018.

Nguyễn Thị Oanh