Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2019

Đăng ngày: 28/12/2018
Tổng sản phẩm trên địa bàn - GRDP tăng 8-9% so với năm 2018. ​

     Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, có 25 chỉ tiêu được xác định làm căn cứ đánh giá. Trong năm 2018, tỉnh Đồng Nai đã phấn đấu đạt và vượt 22/25 chỉ tiêu. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và kết quả thực hiện năm 2018, Đồng Nai đã đề ra chỉ tiêu cho năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:
   muongthuyloi.JPG
          Tổng vốn đầu tư phát triển năm 2019 chiếm khoảng 26-28% GRDP


    
* Các chỉ tiêu kinh tế (6 chỉ tiêu)
    
- Tổng sản phẩm trên địa bàn - GRDP tăng 8-9% so với năm 2018.
   
- GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 106-108 triệu đồng/người, tương đương 4.510-4.600 USD.
   
- Kim ngạch xuất khẩu năm 2019 tăng 10% - 12% so với năm 2018.
   
- Tổng vốn đầu tư phát triển huy động toàn xã hội năm 2019 khoảng 90.000 – 92.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 26-28% GRDP.
   
- Hoàn thành và đưa vào sử dụng 126 căn nhà ở xã hội.
   
- Tổng thu ngân sách đạt dự toán được giao.
   
* Các chỉ tiêu xã hội (13 chỉ tiêu)
   
- Phấn đấu trong năm 2019, toàn tỉnh có 5-7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
   
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2019 còn 1,02%.
   
- Giữ tỷ lệ lao động không có việc làm khu vực đô thị ở mức 2,4%.
   
- Phấn đấu giảm 0,3% tỷ lệ hộ nghèo (tương ứng 2.400 hộ nghèo); giảm 0,5% tỷ lệ hộ cận nghèo (tương ứng 4.000 hộ cận nghèo) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.
    
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 62%; Tỷ lệ tuyển sinh đào tạo từ trung cấp nghề trở lên trên tổng số người được tuyển sinh trong năm đạt 24,5%.
   
- Số Bác sỹ trên 1 vạn dân là 8,2 Bác sỹ/1 vạn dân; Số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 28,5 giường/1vạn dân.
   
- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo độ tuổi giảm còn 8,2%.
   
- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao theo độ tuổi giảm còn 23%.
   
- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,1%.
   
- Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội 48%; Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 45%.
   
- Đạt trên 90% ấp, khu phố; trên 98% hộ gia đình đạt danh hiệu ấp, khu phố, hộ gia đình văn hóa và 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa (riêng doanh nghiệp đạt 72%).
   
- Tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn QC02, trong đó: tỷ lệ dân cư thành thị trên 99,3%, dân cư  nông thôn là 73%.
   
- Phấn đấu tỷ lệ cai nghiện ma túy tập trung đạt 7,5%; Tỷ lệ cai nghiện ma túy cộng đồng đạt 12,5%, trong đó: tỷ lệ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng đạt 8,2%, tỷ lệ cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy đạt 4,3%.
   
* Các chỉ tiêu về môi trường (3 chỉ tiêu)
   
- Thu gom và xử lý 100% chất thải y tế; 99% chất thải nguy hại; 100% chất thải công nghiệp không nguy hại; 99% chất thải rắn sinh hoạt, trong đó đảm bảo tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt từ 30% trở xuống.
   
- 100% các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường; 100% khu công nghiệp có nước thải ổn định được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động.
   
- Giữ độ che phủ cây xanh đạt 56%; ổn định tỷ lệ che phủ của rừng đạt 29,76%.
   
* Các chỉ tiêu về quốc phòng, trật tự xã hội (6 chỉ tiêu)
   
- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân do Quân Khu giao.
   
- Giảm từ 5-7% số vụ tội phạm hình sự (trừ tội phạm ma túy)
   
- Phát hiện và xử lý tội phạm ma túy tăng 5-10%
   
- Giảm từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông
   
- Phấn đấu xử lý 90% tin báo, tố giác tội phạm; đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các loại án từ 75% trở lên, tỷ lệ điều tra các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng từ 95% trở lên.
   
- Tổ chức thi hành án dân sự xong trên tổng số án có điều kiện thi hành; Giảm số án thi hành chuyển kỳ sau: phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao theo Quyết định giao của Tổng Cục thi hành án dân sự.
    
Như vậy, 02/03 chỉ tiêu chưa đạt năm 2018 đã được xem xét bao gồm: hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà ở xã hội (năm 2018 chỉ tiêu là 553 căn, thực hiện 204 căn; năm 2019 chỉ tiêu giảm còn 126 căn); Tỷ lệ cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa được giữ nguyên và chỉ tiêu thu ngân sách được xác định đạt dự toán được giao (theo đó dự toán TW giao năm 2018 là 53.849.000 triệu đồng, dự toán 2019 là 54.291.000 triệu đồng, năm 2019 tăng 1% so với dự toán năm 2018 và tăng 7% so với thực hiện năm 2018).
   
Các chỉ tiêu trên đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, là căn cứ để các ngành, các cấp phấn đấu thực hiện.

    Nguyễn Thị Oanh