Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Đăng ngày: 04/06/2018
​Trên cơ sở thống nhất giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tại Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh tổ chức ngày 16/5/2018, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến tổ chức kỳ họp trong 2,5 ngày từ ngày 04 đến hết buổi sáng ngày 06 tháng 7 năm 2018 tại trụ sở Khối Nhà nước tỉnh. Dự kiến tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 18 nghị quyết gồm 03 nghị quyết thường kỳ, 12 nghị quyết chuyên đề, 02 nghị quyết về công tác nhân sự và 01 nghị quyết về hoạt động của HĐND tỉnh.
​Kỳ họp thứ 6 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 HĐND tỉnh được tổ chức nhằm xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm và bổ sung các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018; đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của HĐND, UBND, TAND, VKSND và Cục THADS tỉnh; xem xét, quyết nghị thông qua các nghị quyết thường kỳ, chuyên đề và về công tác nhân sự của UBND tỉnh, làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành nhà nước tại địa phương.

chu cuong lien tich KH6.jpg 

Ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Trong ngày họp thứ nhất - ngày khai mạc kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh sẽ báo cáo kỳ họp về 03 nội dung: Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của HĐND tỉnh; kết quả xử lý các vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh; việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh. Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị. UBND tỉnh báo cáo và trình kỳ họp 15 nội dung thường kỳ và chuyên đề về các vấn đề và giải pháp và chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh  báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018. Các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo quy định.

Cũng trong ngày họp thứ nhất, kỳ họp sẽ xem xét, quyết định miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch và đầu tư, Khoa học và công nghệ, Thông tin và truyền thông, Thanh tra và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh phụ trách các lĩnh vực: Khoa học và công nghệ, Thông tin và truyền thông, Thanh tra.

Kỳ họp sẽ dành ngày họp thứ hai để đại biểu thảo luận tại các cụm tổ và thảo luận tại Hội trường với những vấn đề còn ý kiến khác nhau.

A UT SO NV lien tich KH6.jpg 
 Ông Nguyễn Văn Út  - Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

 Trong ngày họp thứ ba, đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh. Đồng thời, đại biểu HĐND tỉnh sẽ biểu quyết thông qua các Nghị quyết của kỳ họp trước khi bế mạc kỳ họp. Các nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp gồm: Bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2018; điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2018; điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương; quy định thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quy định thời gian gửi tài liệu tài chính - ngân sách phục vụ kỳ họp HĐND cùng cấp, thời gian giao dự toán ngân sách, biểu mẫu của các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và cơ quan kế hoạch; phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường từ ngân sách nhà nước; quy định nội dung, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; quy định chính sách hỗ trợ công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo diện sắp xếp, tổ chức lại và theo nguyện vọng; quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ đối với các dự án do địa phương thực hiện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020; quy định chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều và mục tiêu giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; quy định nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch giao thông vận tải đường bộ tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; điều chỉnh Đề án đề nghị công nhận thị trấn Trảng Bom là đô thị loại 4; bổ sung danh mục các dự án cầu thu hồi đất, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 201; về các nội dung UBND tỉnh xin ý kiến giữa kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận; về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh. 

Như vậy, kỳ họp lần này của HĐND tỉnh sẽ được xây dựng theo hướng giảm thời lượng báo cáo, tăng thời lượng thảo luận và chất vấn tại kỳ họp để đại biểu có nhiều thời gian thảo luận, xem xét sâu và kỹ các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng - anh ninh của địa phương và về các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh đang tiếp tục phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tổ chức kỳ họp đảm bảo đúng quy trình, quy định pháp luật. 

Tuyết Anh