Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Dừng thực hiện Dự án khu trung tâm điều hành và dịch vụ tại Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học, huyện Cẩm Mỹ

Đăng ngày: 27/03/2018
​Theo quyết định của UBND tỉnh, từ ngày 01/7/2017, Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai thuộc Sở Khoa học Công nghệ đã chuyển sang trực thuộc Ban Quản lý khu công nghệ cao công nghệ sinh học tỉnh.

​     Dự án khu trung tâm điều hành và dịch vụ tại Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học, huyện Cẩm Mỹ đã được Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu​ tư từ năm 2015 với biên chế tổ chức dự kiến khoảng 227 người, tổng nguồn vốn đầu tư là 74,862 tỷ đồng và do Sở Khoa học Công nghệ làm chủ đầu tư, mục tiêu đầu tư là nhằm đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất tốt hơn cho đơn vị. Theo quyết định của UBND tỉnh, từ ngày 01/7/2017, Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai thuộc Sở Khoa học Công nghệ đã chuyển sang trực thuộc Ban Quản lý khu công nghệ cao công nghệ sinh học tỉnh (gọi tắt là Ban Quản lý).

Tuy nhiên, qua báo cáo của UBND tỉnh cho thấy, số lượng cán bộ, nhân viên tại Ban Quản lý theo đề án vị trí việc làm chưa thể đạt được số lượng 227 người làm việc trong vài năm tới theo chủ trương đầu tư ban đầu. Mặt khác, các khối nhà công vụ tại Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai đã xây dựng hoàn chỉnh, đáp ứng được nhu cầu làm việc hiện nay cho Ban Quản lý. Nếu đầu tư xây dựng Khu trung tâm hoàn chỉnh để phục vụ nhu cầu làm việc của 227 người sẽ không đem lại hiệu quả trong giai đoạn trước mắt. Do đó, việc UBND tỉnh đề nghị dừng thực hiện Dự án trên là phù hợp tình hình thực tế của đơn vị và quy định của Luật đầu tư công; đồng thời cũng đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương dừng thực hiện Dự án.


Lê Lài