Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Đường 319 nối dài dự kiến hoàn thành vào quý I năm 2020

Đăng ngày: 22/05/2019
​Vừa qua, đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nhơn Trạch đã có buổi giám sát đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Nhơn Trạch và Công ty cổ phần Đầu tư Cường Thuận IDICO về kết quả thực hiện các kiến nghị giám sát của HĐND tỉnh năm 2017 - 2018.
 

Trong năm 2017 và 2018, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nhơn Trạch đã triển khai 3 cuộc giám sát về tiến độ thực hiện các dự án gồm: Dự án đường 25B, đường 319B, đường 319 nối dài; dự án tuyến thoát nước từ KCN Nhơn Trạch I ra rạch Bà Ký và các dự án tái định cư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch (gọi tắt là các dự án). Sau các cuộc giám sát, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nhơn Trạch đã có kết luận và đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Nhơn Trạch, Công ty cổ phần Đầu tư Cường Thuận IDICO thực hiện một số kiến nghị giám sát để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên. Qua kết quả tái giám sát cho thấy, các đơn vị được kiến nghị đã nghiêm túc tiếp thu và tích cực triển khai các giải pháp theo kiến nghị của Tổ đại biểu nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, đến nay đã đạt được một số kết quả nhất định. 

IMG_2868.JPG
Đoàn khảo sát thực tế tại tuyến thoát nước rạch Bà Ký

Tuy nhiên, do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai chậm nên các dự án đều thực hiện chậm so với tiến độ được phê duyệt, cụ thể:

Dự án tuyến thoát nước từ KCN Nhơn Trạch I ra rạch Bà Ký: Theo phê duyệt ban đầu, thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2012 - 2014 nhưng do vướng mặt bằng nên dự án được điều chỉnh thời gian thực hiện từ 2016 - 2018. Tuy nhiên, đến nay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn chưa thực hiện xong nên dự án vẫn chưa được triển khai. Hiện còn 17/42 hộ chưa nhận tiền bồi thường.

Dự án đường 25B: Theo kết luận giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Nhơn Trạch (tháng 6/2017) và chỉ đạo của UBND tỉnh (văn bản số 7273/UBND-ĐT ngày 26/7/2017 về việc thực hiện kết luận giám sát tiến độ dự án đường 25B, 319B và nối dài đoạn qua các xã trên địa bàn huyện Nhơn Trạch), yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện hoàn thành dự án đường 25B trong tháng 9/2017. Tuy nhiên, theo báo cáo của Chủ đầu tư, dự án được nghiệm thu và đưa vào sử dụng ngày 14/01/2019 (tiến độ chậm hơn một năm so với yêu cầu). Hiện nay, việc chăm sóc cây xanh hai bên đường chưa được quan tâm đúng mức, một số các cây xanh hai bên đường mới trồng đã bị chết.

IMG_2895.JPG 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp phát biểu

Dự án đường 319B: Theo phê duyệt, dự án được triển khai trong giai đoạn 2017 - 2019, tuy nhiên đến nay mới chỉ hoàn thiện được một số công đoạn (về phần tuyến, đã hoàn thiện bên phải tuyến lớp sỏi đỏ nền đường, đắp đất nền vỉa hè, đá maccadam lớp dưới; về phần thoát nước, đã thi công hoàn thiện một số đoạn cống, hố ga thoát nước mưa bên trái tuyến); đồng thời, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đến nay vẫn chưa hoàn thành (hiện còn 63 hộ chưa bàn giao mặt bằng, trong đó có 27 hộ chưa nhận tiền bồi thường).

Dự án đường 319 nối dài: Theo tiến độ được phê duyệt, dự án được thực hiện từ 2015 - 2017. Tuy nhiên, do công tác bồi thường bàn giao mặt bằng chậm tiến độ nên dự án được điều chỉnh đến qúy I năm 2020. Theo văn bản số 2461/UBND-CNN ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh về bổ sung một số nội dung liên quan đến dự án đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, UBND huyện Nhơn Trạch sẽ bàn giao 100% mặt bằng cho nhà đầu tư trong tháng 4/2019 để Chủ đầu tư triển khai hoàn thành dự án vào quý I/2020. Tuy nhiên đến thời điểm giám sát, theo báo cáo của UBND huyện Nhơn Trạch còn 17/309 hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Các dự án xây dựng khu tái định cư: Hiện còn 04 khu tái định cư vẫn chưa hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gồm: Hiệp Phước 3, Long Tân, Phú Hội, Vĩnh Thanh.

IMG_2901.JPG

Trưởng đoàn giám sát Dương Minh Dũng kết luận 

Nhằm đảm bảo các dự án được thực hiện đúng tiến độ theo phê duyệt, Đoàn giám sát kiến nghị UBND huyện Nhơn Trạch rà soát, phân tích nguyên nhân gây chậm tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của từng dự án; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt; trong đó, đề nghị hoàn thành và bàn giao mặt bằng các dự án 319 nối dài và dự án tuyến thoát nước từ KCN Nhơn Trạch I ra rạch Bà Ký cho chủ đầu tư trong tháng 6 năm 2019; dự án 319B trong tháng 7 năm 2019.

Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sớm triển khai trồng thay thế các cây xanh đã bị chết hai bên đường 25B trong mùa mưa năm nay để tạo cảnh quan đồng bộ; kịp thời có văn bản đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tuyến thoát nước từ KCN Nhơn Trạch I ra rạch Bà Ký phù hợp với thực tế hiện nay; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của huyện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Nhơn Trạch; đề nghị đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường 319B trong năm 2019 theo đúng tiến độ được phê duyệt.

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư Cường Thuận IDICO tập trung thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án đường 319 nối dài trong quý I năm 2020.

Đức Thể