Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 18 tháng 11-2005

Giải ngân nguồn vốn XDCB trên địa bàn tỉnh mới thực hiện được 52% giá trị khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành

Đăng ngày: 12/01/2006
Kết quả thực hiện 10 tháng về khối đượng XDCB đạt 695,5 tỉ đồng, đạt 77,08% KH năm, trong khi đó về vốn mới giải ngân được 361,681 tỉ đồng, đạt 40,08% KH và chỉ đạt 52% giá trị khối lượng hoàn thành. Như vậy việc giải ngân vốn trong XDCB vẫn trong tình trạng chậm, mặc dù giá trị khối lượng hoàn thành nhiều, nhưng các Chủ đầu tư chưa tích cực đôn đốc các đơn vị thi công làm thủ tục thanh toán.

     Theo kết quả báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, hiện nay còn rất nhiều các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và đã quá thời hạn quy định về quyết toán công trình, nhưng các chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ quyết toán.

     Đối với việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về các công trình trọng điểm năm 2005, dự ước là không đạt chỉ tiêu. Theo Nghị quyết, năm 2005 hoàn thành 15/22 công trình trọng điểm, nhưng qua kết quả thực hiện 10 tháng cho thấy khả năng chỉ thực hiện được 13/22 công trình. Như vậy mới đến tháng 10 đã có thể đánh giá được kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực đầu tư XDCB các công trình trọng điểm năm 2005. Năm 2006, cần rút kinh nghiệm trong việc xem xét tính khả thi khi đưa ra Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định đối với các công trình xếp vào danh mục trọng điểm.

 

Nguyễn Thị Phi