Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Giải pháp nào đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm chống lãnh phí 06 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 19/06/2017
​Để đảm bảo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong ngành tài chính tổ chức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong nhiệm vụ chi ngân sách với mục tiêu thực hiện quản lý, điều hành, kiểm soát chi tiết kiệm, hiệu quả. Cụ thể:

h1.1906.jpg
Ảnh minh họa: Lãnh đạo HĐND tỉnh tại một cuộc họp triển khai thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2017 của HĐND tỉnh, trong đó có công tác giám sát của HĐND.


Quản lý chặt chẽ 100% chi tiêu ngân sách nhà nước, nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên, đặc biệt tiết kiệm chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền, hạn chế tối đa chi phí tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu đã quy định.

Hạn chế tối đa việc ban hành các chính sách mời làm tăng chi ngân sách, trường hợp cần thiết phải ban hành yêu cầu đảm bảo cân đối được nguồn vốn thực hiện.

100% các sở ngành, đơn vị thực hiện đưa các chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí vào quy chế chi tiêu nội bộ của mình đảm bảo tiết kiệm theo đúng quy định.

Thực hiện đúng theo kế hoạch công tác thành tra, kiểm tra, giám sát tài chính đối với các sở ban ngành cấp huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trong lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước, đảm bảo việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích. Xử lý đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân và tập thể vi phạm theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Giao Sở Tài chính phối hợp với  Kho bạc nhà nước tạm dừng thanh toán chi phí khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của nhà nước.

Kim Chung