Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Giải pháp phát hiện, bồi dưỡng, thu hút, sử dụng nguồn nhân lực tài năng trẻ

Đăng ngày: 28/12/2018
​Hiện nay, trong thanh niên Đồng Nai có nhiều bạn trẻ có điều kiện, năng lực, thành tích tốt thường chọn những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hoặc các nước phát triển để học tập nâng cao trình độ rồi tiếp tục ở lại lập nghiệp cống hiến trí tuệ cho nơi khác mà không phải Đồng Nai. Tỉnh Đồng Nai đã có giải pháp phát hiện, bồi dưỡng, thu hút và giữ lại nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương. Cụ thể:

Hiện nay, nhằm thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoah ọc trẻ; Theo đó, đối tượng, tiêu chuẩn áp dụng chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ là sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật, có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi theo quy định tại Điều 1 của Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn như Giải ba cá nhân trở lên trong một trong những kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông; đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học-kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học; Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô lym pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Đối với người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, các sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi quy định tại Điều 1 của Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ tiêu chuẩn như trên; tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học; Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyển khoa cấp II ngành y học, dược học trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định chế độ sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định như trên.

Nguyên tắc thực hiện chính sách thu hút , tạo nguồn cán bộ đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa các khâu phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng và đãi ngộ; đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, khách quan và cạnh tranh. Ưu tiên bố trí biên chế nhà nước chưa sử dụng để thu hút sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc nhưng phải phù hợp với ngành nghề đào tạo và vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Việc phát hiện sinh viên xuất sắc hàng năm được các cơ sở giáo dục đại học phát hiện, lập danh sách những sinh viên đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn gửi Bộ giáo dục và Đào tạo tổng hợp danh sách gửi Bộ Nội vụ để xem xét, đưa vào diện áp dụng chính sách.

Đối với sinh viên là người Việt Nam tốt nghiệp loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài đáp ứng tiêu chuẩn được Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao theo dõi, phát hiện, lập danh sách gửi Bộ Nội vụ để xem xét đưa vào diện áp dụng chính sách.

Việc phát hiện cán bộ khoa học trẻ hàng năm được các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục đại học phát hiện tổng hợp danh sách gửi Bộ Nội vụ xem xét. Đối với cán bộ khoa học trẻ là người Việt Nam tại các cơ sở giáo dục đại học ở ngước ngoài đáp ứng tiêu chuẩn, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp Bộ Ngoại giao theo dõi, phát hiện, lập danh sách gửi Bộ Nội vụ xem xét.

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định được tuyển dụng thông qua xét tuyển. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện xét tuyển theo quy định của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với tỉnh Đồng Nai, việc bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng caohiện đang được thực hiện tại Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh; đây là môi trường giúp học sinh được đào tạo chuyên sâu về các môn học văn hóa mà cá nhân có thế mạnh, yêu thích; là môi trường hỗ trọtót cho học sinh có khả năng tự học, nghiên cứu khoa học và sáng tạo; và là nguồn để tiếp tục đào tạo thành nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội của đất nước. Tỉnh có nhiều ưu đãi thông qua Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 đãi ngộ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trường THPT chuyên Lương Thế Vinh; chế độ của tỉnh đã thực hiện nhiều nội dung hỗ trợ để giáo viên an tâm giảng dạy, học sinh co điều kiện học tập tốt và là định hướng thu hút những giáo viên giỏi, học sinh giỏi về giảng dạy, học tập tại Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh.

Kim Chung​