Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Giải pháp thực hiện để đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn trong thời gian tới

Đăng ngày: 29/09/2018
Theo phản ảnh của cử tri và qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 cho thấy tình hình các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm (ATTP) còn cao. ​

    Qua kiểm tra xét nghiệm mẫu 6 tháng đầu năm 2018, có 13% các cơ sở cung cấp thực phẩm, cơ sở chế biến thực phẩm được thanh, kiểm tra vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm (bằng cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, tỷ lệ các cơ sở vi phạm bị xử phạt thấp (tỷ lệ cơ sở vi phạm bị xử phạt chiếm 3,5% trên tổng số cơ sở vi phạm) còn lại là nhắc nhở. Tại kỳ họp, đại biểu đề nghị Sở Y tế trao đổi làm rõ trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo đối với công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và giải pháp thực hiện để đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn  trong thời gian tới.
    
Công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh liên quan trách nhiệm của 3 ngành: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, tuy nhiên, ngành Y tế là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh, đề nghị lãnh đạo Sở Y tế báo cáo, trao đổi làm rõ vấn đề. 
   
Ông Huỳnh Cao Hải, phó Giám đốc Sở Y tế báo cáo thực trạng kiểm tra và xử lý vi phạm: 6 tháng đầu năm 2017, số cơ sở vi phạm là 2.830/17.054 cơ sở (chiếm tỉ lệ 16,59%), số cơ sở vi phạm bị xử phạt là 596/17.054 cơ sở (chiếm tỉ lệ 3.5%). 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh kiểm tra được 16.792 cơ sở, trong đó có 3.214 cơ sở vi phạm (chiếm tỉ lệ 19,14%), số cơ sở vi phạm bị xử phạt là 972 cơ sở (chiếm tỉ lệ 5,79%). So với cùng kì năm 2017, số cơ sở vi phạm bị xử phạt có tăng (tăng 2.29%) nhưng không đáng kể.
   
Nguyên nhân tình hình vi phạm ATTP còn cao: Chính quyền các cấp (đặc biệt tuyến xã) chưa thực sự quyết liệt trong vấn đề xử phạt vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhân lực trong lĩnh vực an toàn thực phẩm còn mỏng, chất lượng chưa cao, đầu tư cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm còn thấp, hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Đa số các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh là cơ sở  nhỏ lẻ, đây là nhóm đối tượng rất khó kiểm soát và có nguy cơ cao nhất về bảo đảm an toàn thực phẩm. Số lượng mô hình chuỗi thực phẩm an toàn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của thị trường, giá cả cao hơn so với giá thị trường cũng dẫn đến việc các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể và doanh nghiệp cung cấp suất ăn công nghiệp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường này. Pháp luật về ATTP cũng chưa thực sự thống nhất, tính ổn định chưa cao, chúng ta vẫn đang thí điểm nhiều mô hình để áp dụng (mô hình cơ quan quản lý về ATTP chung là Ban Quản lý ATTP (TP.HCM, Đà Nẵng), mô hình thí điểm thanh tra chuyên ngành tuyến huyện (thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) và đang mở rộng thêm một số tỉnh thành khác, trong đó có Đồng Nai. Việc xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện nghiêm túc tại tuyến tỉnh, tuy nhiên tại tuyến huyện và đặc biệt tuyến xã còn hạn chế trong nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính. Chính quyền các cấp, đặc biệt là tuyến xã chưa kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính về ATTP.
   
Giải pháp trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai cũng đã kiện toàn Ban chỉ đạo bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp làm trưởng ban, đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh cũng ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó chú trọng một số nội dung sau
    
- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
   
- Triển khai hiệu quả việc xây dựng các chuỗi thực phẩm an toàn từ trang trại đến bàn ăn đồng thời phải duy trì chuỗi một cách bền vững; có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt là nông nghiệp chất lượng cao để tạo động lực phát triển. Chú trọng quy hoạch các vùng sản xuất nguyên liệu thực phẩm theo hướng sản xuất lớn, gắn với việc phát triển thị trường hàng hóa nông sản an toàn.
    
- Triển khai có hiệu quả mô hình điểm về chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn, chợ kinh doanh thực phẩm an toàn, ban hành tiêu chuẩn về chợ kinh doanh thực phẩm đây sẽ là tiền đề để có thực phẩm an toàn cung cấp cho các bếp ăn tập thể và người dân.
   
- Thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tuyến huyện, xã theo dự kiến của Chính phủ theo Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 23/3/2018.
   
- Từng bước triển khai và vận hành có hiệu quả hệ thống tự kiểm tra ATTP tại  bếp ăn tập thể các doanh nghiệp khu công nghiệp theo 2 cấp (cấp cơ sở và cấp quản lý) nhằm phòng ngừa, hạn chế tối đa vụ ngộ độc thực phẩm.
   
- Về kinh phí để triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP, tỉnh cũng sẽ bố trí đầy đủ và kịp thời kinh phí cấp cho công tác bảo đảm ATTP đặc biệt là kinh phí để tiêu hủy thực phẩm không an toàn.
   
- Tăng cường tuyên truyền, đưa tin chính xác về những cơ sở thực phẩm không an toàn, những loại thực phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường; cũng cần tích cực đưa tin các cơ sở đã thực hiện tốt việc đảm bảo ATTP để người dân biết và lựa chọn thực phẩm an toàn.
    
- Sớm triển khai Phòng kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm theo đề án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt (chi phí đầu tư khoảng 130 tỷ đồng).
    
 - Hoàn tất việc phân cấp quản lý về ATTP theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ATTP.

Nguyễn Thị Oanh