Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Giám sát chặt chẽ các tổ chức tín dụng trong việc chấp hành các qui định về lãi suất

Đăng ngày: 06/04/2019
Quản lý chặt chẽ việc mua, bán, kinh doanh vàng và ngoại tệ; xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, kinh doanh vàng, ngoại tệ và các hoạt động vi phạm về niêm yết, quảng cáo giá mua bán ngoại tệ trái pháp luật. ​

    Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc thực hiện các giải pháp tài chính năm 2019. Theo đó, triển khai hiệu quả các giải pháp về điều hành ngân sách nhà nước, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán đã được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai nám 2019.
   
Tập trung khai thác nguồn thu; tăng cường công tác kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước. Kiểm tra thu nợ đọng thuế từ các năm trước và các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm toán. Áp dụng có hiệu quả các biện pháp cưỡng chế thuế để thu hồi nợ, phấn đấu đảm bảo tỷ lệ theo quy định của ngành. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật thuế để người nộp thuế hiểu rõ và tự giác chấp hành.
    
Quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên, đặc biệt tiết kiệm chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền, hạn chế tối đa chi phí tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu đã quy định. Phân bổ chi thường xuyên ưu tiên đảm bảo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; bố trí dự toán chi phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, môi trường bằng dự toán Trung ương giao; phân bổ chi sự nghiệp kinh tế, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ kiến thiết chính của các đô thị lớn, duy trì các tiêu chí về nông thôn mới, đảm bảo vốn thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường quản lý doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực phân phối bán lẻ, phù hợp với cam kết mở cửa thị trường; đẩy mạnh kết nối giữa nhà phân phối và nông dân tại các vùng sản xuất nông sản. Phấn đấu tống mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 10,5-11,5% so với năm 2018.
    
Triển khai hiệu quả các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường; tạo điều kiện phát triển các loại hình bán lẻ hiện đại kết hợp với phát triến mạng lưới phân phối tại khu vực nông thôn, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm và tiêu thụ của người dân trên địa bàn tỉnh. Vận động các doanh nghiệp, HTX tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tham gia vào chương trình Bình ổn giá, bán hàng lưu động ở vùng sâu, vùng xa.
    
Tập trung cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, phát triển du lịch, tiếp cận tín dụng, bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công, lý lịch tư pháp, hộ tịch..., giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí hoạt động của người dân, doanh nghiệp. Cải thiện căn bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tể.
    
Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Nguyễn Thị Oanh