Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Giám sát kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố 9 tháng năm 2017 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ

Đăng ngày: 30/09/2017
​Trong 9 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ tỷ lệ điều tra các vụ trọng án đạt 100%.

         Ngày 29 tháng 9 năm 2017, Đoàn giám sát của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Cẩm Mỹ do ông Vũ Thanh Tùng - Phó Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng Tổ Đại biểu làm Trưởng đoàn thực hiện giám sát kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố 9 tháng năm 2017 trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ. Tham dự cùng giám sát là thành viên của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Cẩm Mỹ gồm có ông Trần Văn Quang – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, bà Đặng Thị Kim Thắm – Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh và ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND huyện.

    - Qua giám sát cho thấy: Công an huyện đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của trung ương và tỉnh;  chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với huyện ủy, chính quyền nhiều chủ trương, kế hoạch, giải pháp cơ bản; đồng thời, chỉ đạo giải quyết kịp thời, xử lý có hiệu quả những vấn đề nổi lên trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tội phạm băng nhóm, các loại tội phạm nổi lên; nâng cao hiệu quả điều tra xử lý, không để hình thành tội phạm có tổ chức, làm giảm tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Kết quả:

    Trong 09 tháng đầu năm 2017, phạm pháp hình sự phát hiện 48 vụ (giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2016); vi phạm pháp luật về kinh tế phát hiện 12 vụ, tăng 03 vụ so với cùng kỳ năm 2016, đã xử lý hành chính 11 vụ - 11 đối tượng với số tiền 15.950.000đ; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, phát hiện 07 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, không tăng giảm so với cùng kỳ năm 2016; tội phạm và tệ nạn ma túy phát hiện 07 vụ - 11 đối tượng (mua bán trái phép chất ma túy: 03 vụ - 03 đối tượng, tàng trữ trái phép chất ma túy: 04 vụ - 08 đối tượng)…

    - Lãnh đạo Công an huyện luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả và tiến độ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Việc giải quyết đơn tố giác tội phạm đảm bảo quy định của pháp luật và đúng theo hướng dẫn. Công an huyện đã tiếp nhận 93 đơn, tin báo tố giác về tội phạm, trong đó thụ lý 90 tin và đã giải quyết 88 tin chiếm tỷ lệ 97,7% trên tổng số tin thụ lý, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, phục vụ tốt cho công tác phát triển KT-XH của địa phương. Bên cạnh đó, cơ quan cảnh sát điều tra mở sổ theo dõi và sử dụng biểu mẫu thống nhất theo quy định; việc phân loại xử lý và kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm luôn được cập nhật, chất lượng và hiệu quả công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được từng bước được nâng lên.

20170929_084714 (1).jpg
Ông Trần Văn Quang - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Cẩm Mỹ phát biểu ý kiến tại cuộc họp

    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công  tác phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện còn một số hạn chế, cụ thể như sau:

    - Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, qua rà soát cho thấy tình hình chưa giảm, diễn ra khá phổ biến, đa dạng và phức tạp ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các tội về xâm phạm tính mạng, sức khỏe, vi phạm các quy định về tội tàng trữ, sử dụng chất ma túy, nạn cờ bạc, vi phạm vể lĩnh vực môi trường vẫn còn diễn ra. Bên cạnh đó, công tác vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú còn hạn chế, (chỉ đạt 18,75%, mục tiêu của UBND tỉnh đề ra là 30%) nhưng công an huyện chưa có giải pháp để vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú nhằm góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

    - Chưa chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn huyện, công tác điều tra xử lý tội phạm chủ yếu tập trung vào công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm do người dân cung cấp ( 9 tháng năm 2017, tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm là 90 tin trong đó ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 60 tin, không khởi tố vụ án hình sự là 28 vụ; trong khi đó công tác điều tra xử lý tội phạm chỉ có 13 vụ).

    Trưởng đoàn giám sát -ông Vũ Thanh Tùng đánh giá cao vai trò cũng như những kết quả mà Công an huyện Cẩm Mỹ làm được trong thời gian qua. Đồng thời, ông đề nghị công an huyện  tiếp tục quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn; chủ động rà soát, nắm tình hình các loại tội phạm trên địa bàn, đặc biệt là các ổ nhóm tội phạm, tội phạm ma túy để có biện pháp trấn áp ngay từ đầu, không để phát sinh các điểm nóng tại cơ sở. Tăng cường phối hợp và nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án có tính chất phức tạp, tội phạm có tổ chức... góp phn phòng ngừa tội phạm trong tình hình mới hiện nay.

 

 Nguyễn Bình