Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Thống Nhất

Đăng ngày: 03/10/2017
​Huyện Thống Nhất  100% các xã có Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng

​     Ngày 29 tháng 9 năm 2017, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh  làm Trưởng đoàn; bà Đỗ Thị Hòa Bình và bà Huỳnh Ngọc Kim Mai - Phó Ban VH-XH HĐND tỉnh làm Phó đoàn giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Thống Nhất. Tham dự cùng đoàn giám sát gồm có bà Bùi Thị Bích Thủy - Bí thư Huyện ủy Thống Nhất; ông Nguyễn Kim Bằng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; ông Hoàng Văn Khai - PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông. Đại diện các sở ban ngành gồm: UBMTTQVN tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội khuyến học tỉnh. Đại diện Thường trực HĐND huyện có Nguyễn Đức Cường - PCT HĐND huyện. Thành phần tiếp đoàn giám sát gồm có: ông Mai Văn Hiền – PCT UBND huyện Thống Nhất; cùng các Phòng ban chuyên môn và đại diện Ban Giám đốc 10 Trung tâm Văn hóa Thể thao – Học tập cộng đồng  (VHTT-HTCĐ) trên địa bàn huyện.

IMG_9037.JPG
Đoàn khảo sát thực tế tại Nhà Văn hóa ấp Lê lợi 2 - xã Quang Trung - huyện Thống Nhất

    Qua báo cáo của UBND huyện Thống Nhất công tác quản lý nhà nước đối với thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện đạt được những kết quả như sau: Đối với công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai thực hiện các quy định của Trung ương, địa phương về tổ chức các hoạt động của Trung tâm Văn hóa, thể thao -  Học tập cộng đồng cấp xã, Nhà văn hóa - khu thể thao ấp, khu phố. UBND huyện đã lồng ghép với các kế hoạch, đề án, dự án, các chương trình mục tiêu có liên quan đang được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện; đưa nội dung xây dựng xã hội học tập vào thi đua hàng năm và từng giai đoạn; xây dựng bộ phận làm đầu mối quản lý về học tập suốt đời, xã hội học tập; các xã cũng đã triển khai thực hiện Kế hoạch theo sự chỉ đạo của UBND huyện. Hiện nay trên địa bàn huyện Thống Nhất có 10 Trung tâm VHTT-HTCĐ xã và 43 Nhà văn hóa – khu thể thao ấp; quy mô các Trung tâm VHTT- HTCĐ xã, Nhà văn hóa ấp - khu thể thao ấp đều đạt theo quy định. Các Trung tâm Văn hóa thể thao – Học tập cộng đồng xã, Nhà văn hóa ấp trên địa bàn huyện đều có bộ máy quản lý đầy đủ để hoạt động; hàng năm các cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại các thiết chế văn hóa thể thao đều được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ. Tại mỗi Trung tâm VHTT- HTCĐ có 46/52 cán bộ quản lý có trình độ đạt chuẩn (tỷ lệ 88,5%); các trung tâm thường xuyên duy trì hoạt động các câu lạc bộ theo đúng quy định; thư viện phòng đọc sách hoạt động tốt; tỷ lệ người dân được hưởng thụ văn hóa đạt và vượt chỉ tiêu theo quy định; 100% các trung tâm VHTT-HTCĐ xã, Nhà văn hóa ấp ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cán bộ quản lý, Ban Chủ nhiệm; các xã đều có điểm truy cập Internet; công tác khuyến học cơ bản thực hiện tốt.

IMG_9040.JPG
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh - Trưởng đoàn kết luận buổi giám sát

    Trên cơ sở khảo sát thực tế 02 Trung tâm VHTT- HTCĐ và 04 Nhà văn hóa ấp trên địa bàn 02 xã Quang Trung và Bàu Hàm 2, đoàn giám sát cũng đã chỉ ra được một số khó khăn, hạn chế về tài chính, nhân sự ...UBND huyện đã tiếp thu ý kiến của Đoàn và sẽ khắc phục các hạn chế còn tồn tại trong thời gian tới.

    Sau buổi giám sát, Đoàn đã ghi nhận một số kiến nghị của đơn vị chịu sự giám sát và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định./.

      Trương Thị Hộp