Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Định Quán

Đăng ngày: 06/10/2017
​Giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Định Quán

Ngày 04 tháng 10 năm 2017, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh  làm Trưởng đoàn; bà Đỗ Thị Hòa Bình và bà Huỳnh Ngọc Kim Mai - Phó Ban VH-XH HĐND tỉnh làm Phó đoàn giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Định Quán. Thành viên đoàn giám sát có đại diện các sở ban ngành gồm: UBMTTQVN tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội khuyến học tỉnh; Sở Tài chính; Văn phòng Tỉnh ủy. Đại diện Thường trực HĐND huyện có Nguyễn Tiến Ngọc - PCT HĐND huyện. Thành phần tiếp đoàn giám sát gồm có: Bà Nguyễn Thị Diễm Châu – PCT UBND huyện Định Quán; cùng các Phòng ban chuyên môn và đại diện Ban Giám đốc 10 Trung tâm Văn hóa Thể thao – Học tập cộng đồng  (VHTT-HTCĐ) trên địa bàn huyện.

IMG_9113 -nen.jpg
Đoàn khảo sát tại Nhà văn hóa ấp 3- xã La Ngà - huyện Định Quán


     Qua báo cáo của UBND huyện Định Quán công tác quản lý nhà nước đối với thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện đạt được những kết quả như sau: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng VH&TT, Đài Truyền thanh huyện và các cơ quan thuộc huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân về xây dựng Nông thôn mới; trong đó chú trọng đến việc xây dựng các thiết chế văn hoá - Thể thao cơ sở (đăng tải văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Đồng Nai và văn bản chỉ đạo của UBND huyện đến các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên trang thông tin điện tử huyện; video chuyên đề về xây dựng Nông thôn mới và các tin, bài về tình hình hoạt động của các thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở, gương người tốt việc tốt. Hiện nay trên địa bàn huyện có 14/14 xã thuộc khu vực I, trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 huyện cũng đã ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo để triển khai các quy định về xây dựng, tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm VHTT-HTCĐ trên địa bàn.

    Hiện nay trên địa bàn toàn huyện có 12/14 xã, thị trấn có Trung tâm VHTT-HTCĐ, đạt tỷ lệ 87,5%, các trung tâm điều ban hành quyết hành quyết định thành lập và quy chế hoạt động; có 98/114 Nhà Văn hóa ấp được nâng cấp xây mới (còn 6 ấp sinh hoạt chung với Trung tâm VHTT-HTCĐ xã); Côgn tác xã hội hóa được quan tâm thực hiện, đã vận động các cơ quan, đơn vị xây dựng các công trình thể dục thể thao gồm sân bóng đá nhân tạo, nah2 tập luyện và thi đấu cầu lông, bộ môn  bơi….; các điểm truy cập khoa học công nghệ được bố trí tại các Trung tâm VHTT-HTCĐ, đối với các trung tâm xa khu dân cư được bố trí tại UBND xã; Phòng Văn hóa thể thao đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra và mở các lớp tập huấn cho Cán bộ quản lý trung tâm và Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa ấp.

    Trên cơ sở khảo sát thực tế tại 02 Trung tâm VHTT-HTCĐ và 03 Nhà Văn hóa ấp thuộc  xã Túc Trưng và xã Là Ngà, Đoán giám sát cũng đã chỉ ra được một số hạn chế và khó khăn như về kinh phí, công tác hướng dẫn các hoạt động của các Trung tâm và Nhà Văn hóa ấp, các trang thiết bị thể dục thể thao cơ bản như bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời…

IMG_9116.JPG
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh - Trưởng đoàn, kết luận tại buổi giám sát

    Sau buổi giám sát, Đoàn đã ghi nhận một số kiến nghị của đơn vị chịu sự giám sát và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định./.

Trương Thị Hộp