Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Xuân Lộc

Đăng ngày: 10/10/2017
  ​Giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Xuân Lộc

​     Ngày 06 tháng 10 năm 2017, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh  làm Trưởng đoàn; bà Đỗ Thị Hòa Bình và bà Huỳnh Ngọc Kim Mai - Phó Ban VH-XH HĐND tỉnh làm Phó đoàn giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Thống Nhất. Tham dự cùng đoàn giám sát gồm có ông Nguyễn Kim Bằng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; ông Phan Sĩ Anh - PGĐ Hội khuyến học tỉnh. Đại diện các sở ban ngành gồm: UBMTTQVN tỉnh; Hội khuyến học tỉnh; Sở Thông tin và truyền thông. Đại diện Thường trực HĐND huyện có Nguyễn Văn Linh - PCT HĐND huyện. Thành phần tiếp đoàn giám sát gồm có: Nguyễn Thị Lành – PCT UBND huyện Xuân Lộc; cùng các Phòng ban chuyên môn và đại diện Ban Giám đốc 10 Trung tâm Văn hóa Thể thao – Học tập cộng đồng  (VHTT-HTCĐ) trên địa bàn huyện.

IMG_9186.JPG
Đoàn khảo sát Điểm truy cập Khoa học công nghệ tại
Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Xuân Hiệp , huyện Xuân Lộc


     Qua báo cáo của UBND huyện Xuân Lộc công tác quản lý nhà nước đối với thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện đạt được những kết quả như sau: Hàng năm UBND huyện xây dựng kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm VHTT-HTCĐ và kiểm tra hoạt động của các trung tâm gắn với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao trên lĩnh vực văn hóa; 14/15 xã, thị trấn có Trung tâm VHTT-HTCĐ đạt chuẩn về diện tích, quy mô xây dựng và trang thiết bị; 91/91 ấp, khu phố có Nhà Văn hóa ấp, khu phố; các Trung tâm VHTT-HTCĐ, Nhà văn hóa ấp, khu phố xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động hàng năm; UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm VHTT-HTCĐ, Nhà văn hóa khu phố, ấp, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ tuyên truyền tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động chính trị của địa phương, sinh hoạt của các câu lạc bộ…; cấp kinh phí hàng năm; trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị bằng nguồn xã hội hóa, vận động đóng góp trong nhân dân….

IMG_9158.JPG
Đoàn khảo sát tại Nhà văn hóa ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc

    Trên cơ sở khảo sát thực tế tại 02 Trung tâm VHTT-HTCĐ và 04 Nhà Văn hóa ấp thuộc  xã Xuân Thọ và xã Xuân Hiệp, Đoán giám sát cũng đã chỉ ra được một số hạn chế và khó khăn như về công tác phân bổ tài chính, nguồn nhân lực, tổ chức các hoạt động của Trung tâm VHTT-HTCĐ, Nhà Văn hóa ấp, khu phố.

    Sau buổi giám sát, Đoàn đã ghi nhận một số kiến nghị của đơn vị chịu sự giám sát và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định./.

     Trương Thị Hộp