Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Giám sát kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ

Đăng ngày: 22/05/2019
​Trong tháng 05/2019, Đoàn giám sát của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Cẩm Mỹ ông Vũ Thanh Tùng - Tổ trưởng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Cẩm Mỹ làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ về kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ. 

​    Thành phần Đoàn giám sát là thành viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Cẩm Mỹ gồm có: ông Trần Văn Quang - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát; Bà Đặng Thị Kim Thắm - Phó Ban KT-NS HĐND tỉnh; ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và ông  Trần Văn Chiến - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ.

  Qua giám sát cho thấy, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Mỹ đã bám sát Nghị quyết của Quốc hội, kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện để tổ chức triển khai thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đạt nhiều kết quả, trong đó chất lượng thực hành quyền công tố từng bước được nâng cao, đã kịp thời phát hiện vi phạm, thiếu sót trong hoạt động tư pháp và ban hành kiến nghị, kháng nghị khắc phục góp phần tác động đến các hoạt động tiếp nhận và giải quyết tố giá, tin báo về tội phạm, công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng pháp luật, đảm bảo ổn định trật tự xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 99%, không có tin báo quá hạn xử lý; tiến độ điều tra án hình sự được đẩy nhanh, nâng cao tỷ lệ giải quyết án và truy tố hàng năm luôn đạt trên 90%... Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự: Án thụ lý kiểm sát điều tra 232 vụ/350 bị can, đề nghị truy tố 192 vụ/310 bị can. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố: Thụ lý 192 vụ/310 bị can, đã truy tố 185 vụ/293 bị can, đạt tỷ lệ 96,35%. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự: Tổng số việc phải thi hành là 2.981 việc, đã giải quyết là 2.355/2.718 việc có điều kiện thi hành đạt 86,7%. Tổng số tiền phải thi hành là 169.907.728.000 đồng. Tổng số tiền đã giải quyết: 88.526.073.000.đồng/ 152.986.284.000 đồng số tiền có điều kiện thi hành án, đạt tỷ lệ 57,86%....

hinh 1.jpg
Ông Trần Văn Quang - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thành viên Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Cẩm Mỹ phát biểu tại buổi giám sát
    Tuy nhiên, bên cạnh những mặt mạnh cần được phát huy còn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục như: Sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội, nhà trường trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng ngừa tội phạm còn hạn chế, dẫn đến tình hình tội phạm trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, còn xảy ra nhiều vụ án tội phạm về ma túy, xâm phạm về sở hữu, xâm phạm về tình dục, đánh bạc và tổ chức đánh bạc, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, đối tượng vi phạm trong độ tuổi thanh thiếu niên; số vụ ly hôn trên địa bàn chiếm tỷ lệ cao. Công tác kiểm sát việc giải quyết các loại vụ/việc chưa triệt để, vẫn còn xảy ra tình trạng vụ/ việc dân sự, hôn nhân gia đình quá hạn, án tạm đình chỉ tồn đọng nhưng chưa đôn đốc, theo dõi, có biện pháp thích hợp để đưa vụ, việc ra giải quyết; tỷ lệ số vụ việc, số tiền được thi hành án dân sự trên tổng số vụ việc, số tiền phải thi hành chưa cao.Công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp và cơ quan quản lý nhà nước trong công tác điều tra án hình sự, dân sự còn nhiều hạn chế…

    Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế nêu trên, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có một số kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan đến lĩnh vực đất đai khi có yêu cầu của các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự trên địa bàn. UBND huyện Cẩm Mỹ phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể, cơ quan tư pháp của địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện, nhất là đối tượng thanh thiếu niên; nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho công dân; nâng cao hiểu biết về Luật Hôn nhân và Gia đình cho người dân, đặc biệt là giới trẻ.Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của huyện cung cấp thông tin và hồ sơ có liên quan cho cơ quan tư pháp để phục vụ công tác điều tra các vụ án hình sự, giải quyết các vụ việc dân sự trên địa bàn. Viện kiểm sát nhân dân huyện Tăng cường công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tư pháp trên cơ sở đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; thực hiện kiên quyết, đúng trách nhiệm quyền hạn trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đặc biệt quan tâm việc nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các loại án…

    Nguyễn Bình