Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Giám sát kết quả thực hiện công tác hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu

Đăng ngày: 31/01/2019
​Giám sát kết quả thực hiện công tác hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu

​    Chiều ngày 28/01/2019, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện công tác hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu do bà Nguyễn Thị Thu Hiền làm trưởng đoàn. Theo báo cáo, đến chiều ngày 28/01/2019, Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện chi trả, cấp phát cho các đối tượng theo Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh là 7.770 người/ 8.243 người (tỷ lệ 93,6%) với tổng kinh phí 6.265,4 triệu đồng, cụ thể: Người có công với cách mạng: 1.208 người/1.344 người (tỷ lệ 89,8%), tổng kinh phí 1.344 triệu đồng; đối tượng hưu trí: 1.994 người/2.101 người (tỷ lệ 94,9%), tổng kinh phí 2.101 triệu đồng; hộ nghèo: 398 hộ/398 hộ (tỷ lệ 100%), tổng kinh phí 318,4 triệu đồng; hộ cận nghèo: 807 hộ/807 hộ (tỷ lệ 100%), tổng kinh phí 484,2 triệu đồng; đối tượng bảo trợ xã hội: 3.363 người/3.593 người (tỷ lệ 93,6%), tổng kinh phí 2.017,8 triệu đồng.

IMG_2620.JPG
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, Trưởng đoàn 
phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Ngoài ra, huyện đã vận động được 4.679 phần quà từ các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, doanh nghiệp để thăm hỏi, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người có công với cách mạng, gia đình chính sách dịp Tết Nguyên đán.

Do đó, tính đến thời điểm giám sát, trên địa bàn huyện còn 473/8243 người (tỷ lệ 5,7%) chưa nhận chế độ hỗ trợ tết, cụ thể: Người có công với cách mạng: 136 người/1.344 người (tỷ lệ 10,2%); đối tượng hưu trí: 107 người/2.101 người (tỷ lệ 5,1%); đối tượng bảo trợ xã hội: 230 người/3.593 người (tỷ lệ 6,4%).

Mặc khác, tình hình chi trả và trợ cấp tháng 2 năm 2019, đã thực hiện chi trả cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng trợ giúp xã hội thường xuyên là 3.720 người/ 4.553 người (tỷ lệ 81,7%), với tổng kinh phí 2.464 triệu đồng. Đối tượng chưa được cấp phát, chi trả là 833 người/ 4.553 người (tỷ lệ 18,3%).

Kết thúc buổi giám sát, đoàn đã đề nghị UBND huyện cần tiếp tục khắc phục những khó khăn, hạn chế sớm hoàn thành công tác chi trả  và hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019./.

Trương Thị Hộp