Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Giám sát kết quả thực hiện dự án Hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc

Đăng ngày: 30/09/2017
​UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hồ Chứa nước Gia Măng từ năm 2015 -2019.

​    Vừa qua, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Xuân Lộc đã có buổi làm việc với UBND huyện Xuận Lộc và Công ty TNHH MTV khai thác Công trình Thủy lợi Đồng Nai về kết quả thực hiện dự án Hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc. Tham dự giám sát có bà Nguyễn Thị Cát Tiên - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Xuân Lộc - Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng Đoàn, thành viên Đoàn giám sát có ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các thành viên của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Xuân Lộc và các sở ngành có liên quan.

    Qua giám sát cho thấy: UBND huyện Xuân Lộc đã quan tâm tập trung chỉ đạo thực hiện thu hồi đất, bồi thường, lập hồ sơ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư quản lý và báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định; Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi quan tâm lựa chọn nhà thầu, tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thi công xây dựng công trình theo quy định…; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị giải quyết, khắc phục những khó khắn trong quá trình xây dựng hạng mục của dự án, như: Xử lý kỹ thuật chất lượng vật liệu đắp đập…

20170927_075542.jpg

Ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với Đại diện 
chủ đầu tư về tiến độ triển khai thực hiện dự án Hồ chứa nước Gia Măng trên địa bàn huyện

    Tổng giá trị các gói thầu là 64,3 tỷ đồng. Tổng giá trị trúng thầu là 57,2 tỷ đồng. Giảm 7,1 tỷ đồng (đạt 11,2%) so với dự toán được duyệt. Đang tiếp tục thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh bao gồm 7 gói thầu, trong đó: 01 gói thầu xây lắp (khu tưới); 05 gói thầu tư vấn và 01 gói thầu phi tư vấn (bảo hiểm).

     Tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp:

    Đối với các gói thầu khu đầu mối: Tổng giá trị hợp đồng của 04 gói thầu là 48.823.962.000 đồng, luỹ kế giá trị giải ngân tới nay là 31.200.000.000 đồng đạt 64% so với hợp đồng. Đến nay các nhà thầu đã hoàn thành các gói thầu xây lắp số 1, số 3 và số 4 theo đúng tiến độ hợp đồng.

    Đối với hạng mục xử lý thấm thân đập: Ngày 03/07/2017 UBND tỉnh có công văn số 6351/UBND-CNN về việc chấp thuận bổ sung phát sinh khối lượng xử lý thấm thân đập và tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xử lý thấm thân đập theo hình thức EPC. Hiện công ty đang triển khai thực hiện.

    Đối với hạng mục Nâng cấp tuyến đường thi công kết hợp quản lý: Ngày 06/6/2016 UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 4573/UBND-CNN về việc triển khai thông báo số 63/TB-TU ngày 16/5/2016 của thường trực Tỉnh ủy tại buổi khảo sát thực tế một số dự án hồ chứa nước trên địa bàn huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh, trong đó: Giao Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai phối hợp với UBND huyện Xuân Lộc và các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các hạng mục của dự án hồ chứa nước Gia Măng, đảm bảo hoàn thành tuyến đường quản lý và thi công của công trình (kết cấu bê tông nhựa nóng) trong năm 2016. Tuy nhiên đến nay hạng mục này vẫn chưa thực hiện được vì: Sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Công ty đã có văn bản kiến nghị UBND chấp thuận cho Công ty ký hợp đồng với Công ty CP tư vấn xây dựng thủy lợi 2 là đơn vị đã thiết kế các hạng mục thuộc khu đầu mối của dự án hồ chứa nước Gia Măng. Ngày 1/6/2017 sở kế hoạch đầu tư có văn bản số 1384/SKHĐT-XDCB đề nghị Công ty thực hiện điều chỉnh dự án và trình duyệt gói thầu theo đúng quy định. Được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, Công ty đã thực hiện trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu TKBVTC, đến ngày 02/8/2017 UBND đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hiện Công ty đang tiến hành triển khai các bước tiếp theo.

20170927_102806.jpg
Ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó CT HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

    Đối với các hạng mục thuộc khu tưới: Mở thầu gói thầu số 10 (xây lắp + thiết bị): Xây dựng kênh chính và nhà quản lý; xây dựng kênh N1, xây dựng kênh cấp 1 và giám sát thi công gói thầu số 10

    Tuy nhiên, Dự án Hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc là công trình trọng điểm, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo ổn định sản xuất, tăng năng suất góp phần ổn định đời sống của nhân dân trong khu vực dự án, từ đó góp phần biến đổi bộ mặt kinh tế, xã hội của địa phương nhưng tiến độ thi công chậm, không hoàn thành tuyến đường vào hồ trong năm 2016 và các hạng mục công trình để tiến hành chặn dòng tích nước đầu mùa mưa năm 2017 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và nghị quyết của HĐND tỉnh, một số gói thầu mới đang thực hiện lựa chọn nhà thầu (01 gói thầu xây lắp khu tưới; 05 gói thầu tư vấn và 01 gói thầu phi tư vấn); một số gói thầu Công ty mới lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu…

    Do đó, Công ty làm thủ tục trình UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Ngày 08/6/2017 UBND tỉnh ra Quyết định số 1913/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Hồ Chứa nước Gia Măng, trong đó chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: năm 2015 – 2019.

    Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Trưởng đoàn giám sát kiến nghị  Công ty Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai chủ động khắc phục những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng và hoàn thành các gói thầu theo đúng kế hoạch (gói thầu chống thấm thân đập, hạng mục Nâng cấp tuyến đường, gói thầu xây lắp số 2 (đập đất), gói thầu xây  lắp khu tưới…UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng tuyến kênh cấp 2 nội đồng, kịp thời phát huy hiệu quả công trình trong thời gian sớm nhất, phù hợp với tiến độ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã phê duyệt.​

     Sỹ Tiến