Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Giám sát về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và Tân Phú

Đăng ngày: 14/05/2020
​Theo chương trình giám sát năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đối với huyện Nhơn Trạch và Tân Phú.
          Trên cơ sở Báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát về tổ chức và hoạt động của HĐND cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Nhơn Trạch, huyện Tân Phú và HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn hai huyện đã cơ bản thực hiện tốt chức năng quyết định tại địa phương, như: Công tác tổ chức kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, có sự phối hợp với UBMTTQVN, UBND cùng cấp tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp; tại các kỳ họp đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động dành thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận về các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND cấp mình và việc thực thi pháp luật trên địa bàn, đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo nghị quyết HĐND đã thông qua trên tinh thần tích cực, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trong việc thực hiện chức năng quyết định tại địa phương; hoạt động thẩm tra và việc thực hiện xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND các địa phương cơ bản đảm bảo theo trình tự, thủ tục và đúng thẩm quyền quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; hoạt động chất vấn tại kỳ họp, hoạt động giám sát đã tập trung vào những vấn đề quan trọng, được cử tri quan tâm và có tác động tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương; hoạt động tiếp xúc cử tri, được HĐND cấp huyện, cấp xã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN cùng cấp tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ hàng năm; công tác tiếp công  dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ theo quy định.
IMG_4305.JPG
Đại diện Thường trực HĐND thị trấn Tân Phú phát biểu tại buổi làm việc 

Nhìn chung, hoạt động của HĐND huyện, các xã, thị trấn được triển khai thực hiện tương đối đầy đủ trên các mặt; các nghị quyết được HĐND thông qua tại kỳ họp có chất lượng và tính khả thi cao, phù hợp tình hình thực tế, tạo tiền đề cho việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND nói chung.

Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy trong quá trình hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, còn một số hạn chế ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động HĐND hai cấp nói chung, như: Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND hai cấp chưa đều, hiệu quả chưa cao, nhất là trong hoạt động giám sát và việc giám sát trả lời ý kiến cử tri. Việc theo dõi thực hiện kết luận giám sát, kiến nghị sau giám sát và việc giám sát kết quả trả lời ý kiến cử tri chưa được thực hiện thường xuyên nên tỷ lệ thực hiện kiến nghị sau giám sát của các cơ quan, đơn vị còn thấp. Việc ban hành Nghị quyết của HĐND cấp huyện, cấp xã cơ bản đảm bảo thẩm quyền theo quy định, tuy nhiên, về thể thức ban hành văn bản chưa thống nhất giữa các địa phương, như: Cùng một nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội nhưng có địa phương ban hành theo thể thức văn bản quy phạm pháp luật, địa phương khác ban hành dưới dạng văn bản cá biệt; công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBMTTQVN, các đoàn thể cùng cấp để lựa chọn nội dung tổ chức phản biện xã hội trước khi trình HĐND thông qua chưa được tổ chức thường xuyên.

IMG_4298.JPG
Ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc với HĐND huyện Tân Phú

Phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực HĐND hai huyện cùng Thường trực HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, Tân phú, ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị, cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo đối với hoạt động của HĐND nói chung; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban HĐND nhất là đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến tình hình ANTT, phát triển kinh tế xã hội và đời sống người dân trên địa bàn. Từ nay đến hết nhiệm kỳ, Thường trực, các Ban HĐND hai huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua để thực hiện tốt chức năng quyết định tại địa phương, đồng thời, sớm khắc phục một số hạn chế nêu trên; nghiên cứu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 về cơ cấu tổ chức, bộ máy của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn để chuẩn bị công tác nhân sự cho đại hội Đảng sắp tới./.

Xuân Huyên