Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh

Đăng ngày: 23/05/2018
​Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh 

​    Thực hiện Văn bản số 283/HĐND-VP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, ngày 17 tháng 5 năm 2017, Tổ Đại biểu HĐND huyện Thống Nhất phối hợp với Thường trực HĐND huyện kiểm tra, giám sát và kết quả giám sát như sau: UBND tỉnh đã trả lời đầy đủ 03/03 ý kiến của cử tri trên địa bàn huyện và gửi về Thường trực HĐND tỉnh ở 03 lĩnh vực gồm: An toàn giao thông, ngân hàng, y tế. 

IMG_0563.JPG
Đoàn khảo sát một điểm thoát nước thải của Khu công nghiệp Dầu Giây, 

huyện Thống Nhất

    Tuy nhiên, qua phần trả lời của UBND tỉnh về lĩnh vực y tế, ngân hàng; Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thống Nhất có ý kiến đối với nội dung phản ánh của cử tri về việc Nhân viên y tế Bệnh viện Thống Nhất - Đồng Nai thường xuyên gợi ý bệnh nhân có thẻ BHYT mổ dịch vụ là đúng sự thật. Kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế quan tâm cải tiến quy trình và thủ tục trong khám, chữa bệnh BHYT để đảm bảo quyền lợi cho người dân khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nội dung cử tri phản ánh về giá thuốc, Tổ đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Nghị định 54/NĐ-CP ngày 08/5/2018 của Chính phủ để đảm bảo quyền lợi của người dân khi khám, chữa bệnh và mua thuốc tại bệnh viện đối với các cơ sở bán lẽ thuốc trong khuôn viên bệnh viện.

     Đối với nội dung cử tri đề xuất lắp đặt máy  ATM tại Khu công nghiệp trên địa bàn xã Lộ 25, qua khảo sát thực tế, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Thống Nhất có ý kiến nội dung báo cáo của UBND tỉnh là “trên địa bàn xã Lộ 25 mới lắp đặt 01 máy ATM của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai” là chưa chính xác, thực tế trụ ATM được đặt trên địa bàn xã Bàu Hàm 2. Mặt khác, số lượng công nhân trên địa bàn xã Lộ 25 rất đông, hầu hết đều nhận lương qua thẻ ATM, đến tháng nhận lương công nhân phải đi xa (13km đến 15km) mới đến được trụ ATM tại xã Bàu Hàm 2, dẫn đến không thuận tiện trong việc rút lương trang trải đời sống hàng ngày.

   Tổ đề nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai sớm triển khai lắp đặt thêm 01 máy ATM trên địa bàn xã Lộ 25 để phục vụ nhu cầu giao dịch của khách hàng.

Trương Thị Hộp