Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Giám sát việc thực hiện Quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Đăng ngày: 23/10/2018
​Thực hiện Quyết định số 66/QĐ-HĐND ngày 17/9/2018 của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai về giám sát kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành Công an, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, ngày 12/10/2018 Tổ đại biểu HĐND tỉnh  đơn vị Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, đã tiến hành giám sát Công an, VKSND và TAND thành phố Biên Hòa.

​    Theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, trong năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018, liên ngành tố tụng thành phố Biên Hòa đã tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là 971 tin, trong đó số tố giác, tin báo về tội phạm đã giải quyết là 814 tin.

IMG_5429.JPG
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân báo cáo kết quả giám sát trước hội nghị

    Số vụ án Cơ quan Điều tra thụ lý là 1.213 vụ/1.466 bị can; đã giải quyết 1.042 vụ/1.209 bị can (đạt 85,9%); số vụ án đang xử lý là 171 vụ/256 bị can. Số vụ án Viện kiểm sát thụ lý là 830 vụ/1.209 bị can; đã giải quyết là 798 vụ/ 1.155 bị can (đạt 96,14%); chưa giải quyết 32 vụ/54 bị can. Số vụ án Tòa án thụ lý giải quyết là 896 vụ/1.364 bị cáo; đã giải quyết 844 vụ/1.287 bị cáo (đạt tỷ lệ 94,16%); đang giải quyết 52 vụ/77 bị cáo; số vụ án/bị cáo Tòa án xét xử lưu động là 107 vụ/117 bị cáo (45 vụ án điểm).

    Phát biểu tại buổi giám sát, ông Lê Văn Dành, Bí thư Thành ủy Biên Hòa, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát cho rằng trong thời gian qua Ban lãnh đạo các cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa đã thống nhất, tập trung chỉ đạo Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán thực hiện tốt Quy chế; chủ động phối hợp, vận dụng có hiệu quả quy định của pháp luật trong đấu tranh phòng chống tội phạm và đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp gắn với tình hình thực tế địa phương. Qua đó, bước đầu cơ bản đã đạt được những kết quả như: Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt tỷ lệ cao (83,8%); chất lượng điều tra các vụ án hình sự được nâng lên, hạn chế để án quá hạn; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật.

    Tuy nhiên, theo ông Lên Văn Dành việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tố tụng trên địa bàn thành phố Biên Hòa còn một số hạn chế như: Công tác phối hợp giữa các cơ quan tố tụng với chính quyền địa phương các cấp đôi lúc chưa kịp thời; việc tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm phối hợp chưa được đồng bộ, còn hình thức; việc triển khai thực hiện quy chế có lúc còn chưa đồng bộ, công tác kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc chưa thường xuyên, dẫn đến hiệu quả giải quyết án còn hạn chế; số lượng án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tố tụng còn cao;

    Kết thúc buổi làm việc, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị cấp ủy, chính quyền thành phố Biên Hòa trong thời ngian tới cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các ban, ngành thành phố, UBND các phường, xã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa các ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác phối hợp; chỉ đạo lực lượng Công an nắm chắc tình hình diễn biến tội phạm, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm nghiêm trọng, tội phạm có tổ chức, các vụ việc cướp giập gây tai nạn giao thông, các vụ việc gây mất ANTT tại địa phương.

IMG_5433.JPG
Ông Lê Văn Dành - Tổ Trưởng Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị TP. Biên Hòa kết luận tại cuộc họp

    Đối với cơ quan Công an, Viên Kiểm sát và Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa cần tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế phối hợp liên ngành; thường xuyên kiểm tra, giám sát, việc thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin, cho ý kiến các vụ việc phức tạp theo Quy chế liên ngành và việc thực hiện trao đổi, phối hợp giữa Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán; tạo điều kiện để Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán tích cực, chủ động trao đổi, định hướng cho công tác điều tra; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ và các quy định mới của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán trong việc thực thi pháp luật, từng bước nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và tiến độ giải quyết các vụ án; đồng thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm các trường hợp vi phạm tố tụng để án quá hạn, án trả hồ sơ điều tra bổ sung, án xét xử oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

 ​   Xuân Huyên