Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Nghị quyết số 113/NQ-HĐNDVề tổng biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2009

Số/ký hiệu Nghị quyết số 113/NQ-HĐNDVề tổng biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2009
Trích yếu
Ngày ban hành 02/08/2008
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 13