Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Nghị quyết số 107/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên và chức danh Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009.

Số/ký hiệu Nghị quyết số 107/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên và chức danh Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009.
Trích yếu

Nghị quyết số 107.docNghị quyết số 107.doc

Ngày ban hành 04/08/2008
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 13