Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Nghị quyết số 152/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh chủa tỉnh Đồng Nai năm 2010 và sửa đổi một số nội dung Nghị quy...

Số/ký hiệu Nghị quyết số 152/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh chủa tỉnh Đồng Nai năm 2010 và sửa đổi một số nội dung Nghị quy...
Trích yếu
Nghị quyết số 152/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh chủa tỉnh Đồng Nai năm 2010 và sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh./

File đính kèm
Ngày ban hành 18/12/2009
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 18