Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Nghị quyết số 154/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về bổ sung thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2009; điều chỉnh định mức chi quản lý hành chính, đào tạo day nghề tr...

Số/ký hiệu Nghị quyết số 154/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về bổ sung thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2009; điều chỉnh định mức chi quản lý hành chính, đào tạo day nghề tr...
Trích yếu
Nghị quyết số 154/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 của HĐND tỉnh về bổ sung thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2009; điều chỉnh định mức chi quản lý hành chính, đào tạo day nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách địa phương cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2010./

File đính kèm
Ngày ban hành 18/12/2009
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 18