Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Nghị quyết số 160/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 cảu HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với CBCC lãnh đạo quản lý được luân chuyển, điều động; chế độ trợ cấp thu hút đối với CBCC làm công tác công nghệ thông t...

Số/ký hiệu Nghị quyết số 160/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 cảu HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với CBCC lãnh đạo quản lý được luân chuyển, điều động; chế độ trợ cấp thu hút đối với CBCC làm công tác công nghệ thông t...
Trích yếu
Nghị quyết số 160/2009/NQ-HĐND ban hành ngày 10 tháng 12 năm 2009 cảu HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với CBCC lãnh đạo quản lý được luân chuyển, điều động; chế độ trợ cấp thu hút đối với CBCC làm công tác công nghệ thông tin và chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Đồng Nai./

File đính kèm
Ngày ban hành 18/12/2009
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 18