Hội Đồng Nhân Dân

Văn bản pháp luật

Văn bản kỳ họp

Tài liệu tham khảo

Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Văn bản pháp quy, hành chính Xem chi tiết

Nghị quyết số 177/NQ-HĐND Quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./

Số/ký hiệu Nghị quyết số 177/NQ-HĐND Quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./
Trích yếu
Nghị quyết số 177/NQ-HĐND Quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./

File đính kèm
Ngày ban hành 02/11/2010
Người ký
Lĩnh vực văn bản Văn bản kỳ họp
Cơ quan thực hiện Kỳ họp thứ 19